Β-Ε: Αποστολή του ΟΑΣΕ για βοήθεια στο δικαστικό σύστημα

Β-Ε: Αποστολή του ΟΑΣΕ για βοήθεια στο δικαστικό σύστημα

Στις 17 Νοεμβρίου 2021 ξεκίνησε στο Σεράγεβο ένα διήμερο σεμινάριο που διοργάνωσε η Αποστολή του ΟΑΣΕ στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη για τη δεοντολογία, τη σύγκρουση συμφερόντων και τις πειθαρχικές πρακτικές για δικαστές και εισαγγελείς από όλη τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Η εκδήλωση έχει ως στόχο να συμβάλει στη βελτίωση της ακεραιότητας, της ανεξαρτησίας και της λογοδοσίας του δικαστικού σώματος της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, ανακοίνωσε η Αποστολή του ΟΑΣΕ στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Το σεμινάριο – η δεύτερη τέτοια εκδήλωση που διοργανώνεται από την Αποστολή – πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Κέντρο Εκπαίδευσης Δικαστών και Εισαγγελέων της Ομοσπονδίας της Β-Ε και με το Γραφείο του Πειθαρχικού Συμβούλου, το οποίο διερευνά και ασκεί δίωξη για ισχυρισμούς περί επαγγελματικών παραπτωμάτων δικαστών και εισαγγελέων.

“Όλα τα μέρη μιας διένεξης, συμπεριλαμβανομένων των κατηγορουμένων και εκείνων που υποβάλλουν κατηγορίες εναντίον τους, αναμένουν από τη δικαστική εξουσία να ενεργεί με αμερόληπτο, ηθικό και επαγγελματικό τρόπο”, δήλωσε ο Michael Schuetz, επικεφαλής του Τμήματος Κράτους Δικαίου της Αποστολής.

“Αρχίσαμε να παρακολουθούμε τις πειθαρχικές διαδικασίες που κινήθηκαν από το Γραφείο του Πειθαρχικού Συμβούλου το 2019. Οι παρατηρήσεις μας έδειξαν ότι απαιτείται κατάρτιση σχετικά με τα δεοντολογικά πρότυπα σε όλο το δικαστικό σώμα για τη βελτίωση των υφιστάμενων πρακτικών και την πρόληψη της ανήθικης συμπεριφοράς των δικαστών και των εισαγγελέων και της εμφάνισης τόσο εκούσιας όσο και ακούσιας μεροληψίας.”

Μια έρευνα του 2019 που διεξήχθη μεταξύ δικαστών και εισαγγελέων από το έργο “Δικαιοσύνη” της USAID έδειξε ότι εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη για κατάρτιση σχετικά με το θέμα της δεοντολογίας και της σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς το 75 % των ερωτηθέντων δήλωσε ότι ένα τέτοιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό, ενώ το 54% δεν έχει παρακολουθήσει τέτοια κατάρτιση τα τελευταία πέντε χρόνια.

Η αποστολή του ΟΑΣΕ στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη έχει αναλάβει την ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατικής διακυβέρνησης και της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας. Μέσω της στοχευμένης παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων, καθώς και της παροχής σχετικών μαθημάτων κατάρτισης, η Αποστολή συμβάλλει στην ενίσχυση της ακεραιότητας, της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας του δικαστικού συστήματος./ibna