Μαυροβούνιο: Το ΔΝΤ εξέδωσε την καταληκτική δήλωση

Μαυροβούνιο: Το ΔΝΤ εξέδωσε την καταληκτική δήλωση

Η οικονομία του Μαυροβουνίου ανακάμπτει έντονα το 2021, λόγω της ανάκαμψης του τουρισμού που υποστηρίζεται από στοχευμένα κυβερνητικά μέτρα. Ο ρυθμός ανάπτυξης φέτος αναμένεται να είναι διψήφιος, αναφέρει το ΔΝΤ στην Καταληκτική Δήλωση στο τέλος της επίσκεψης στο Μαυροβούνιο.

Οι μεσοπρόθεσμες οικονομικές προοπτικές φαίνονται ελπιδοφόρες, αλλά υπάρχουν πολυάριθμοι κίνδυνοι. Βραχυπρόθεσμα, τα ποσοστά εμβολιασμού πρέπει να επιταχυνθούν. Όταν η πανδημία υποχωρήσει, η κεντρική προτεραιότητα είναι η μείωση των επιπέδων του δημόσιου και εξωτερικού χρέους, προκειμένου να δημιουργηθεί περισσότερος χώρος για τη στήριξη της ανάπτυξης και την αντιμετώπιση μελλοντικών οικονομικών σοκ. Η κυβέρνηση έχει κάνει μια καλή αρχή για την επίτευξη αυτού του στόχου το 2021, σύμφωνα με την αποστολή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η ομάδα της οποίας βρέθηκε στην Ποντγκόριτσα από τις 10 έως τις 17 Νοεμβρίου.

“Στο σημερινό περιβάλλον, οι μακροπρόθεσμες μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες απαιτούν σχολαστική σύλληψη, σχεδιασμό και εφαρμογή. Η προτεινόμενη δέσμη μέτρων “Ευρώπη Τώρα” στοχεύει στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων, στην δικαιότερη φορολογική πολιτική και στη μείωση του μεγέθους της παραοικονομίας. Το προσωπικό του ΔΝΤ υποστηρίζει αυτές τις προτεραιότητες, αλλά σημειώνει επίσης ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν οικονομικοί κίνδυνοι που συνδέονται με τις μεταρρυθμίσεις. Αυτοί οι κίνδυνοι θα μπορούσαν να μετριαστούν με την εξέταση μιας σταδιακής προσέγγισης αυτής της δέσμης μέτρων μέσω προσεκτικά βαθμονομημένων βημάτων”, αναφέρει το ΔΝΤ.

Η έκθεση αναφέρει ότι ο τομέας του τουρισμού θα πρέπει να συνεχίσει να ομαλοποιείται, εκτός απροόπτου από εκπλήξεις από την πανδημία. Οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις αναμένεται επίσης να ανακάμψουν καθώς η πανδημία υποχωρεί. Τα οικονομικά σημάδια της πανδημίας μπορεί να μην είναι τόσο βαθιά όσο φοβόταν στην αρχή της πανδημίας. Όσο επώδυνη και αν ήταν η περσινή συρρίκνωση, οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις μετριάστηκαν από τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης και της CBCG προς τους ιδιώτες, τις εταιρείες και τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Κοιτάζοντας πιο μακροπρόθεσμα, το Μαυροβούνιο έχει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης, όχι μόνο από τον τουρισμό, αλλά και από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τον τομέα της πληροφορικής. Αυτό το δυναμικό θα μπορούσε να αξιοποιηθεί καλύτερα μέσω ενός συνδυασμού σταθερών δημόσιων οικονομικών, ενός υγιούς χρηματοπιστωτικού τομέα, μιας μείωσης των δυσκαμψιών της αγοράς εργασίας και ενός ισχυρότερου επιχειρηματικό περιβάλλον.

“Οι προοπτικές υπόκεινται επίσης σε πολυάριθμους κινδύνους. Εξέχουσα θέση μεταξύ αυτών των κινδύνων κατέχει η πανδημία, η οποία θα μπορούσε να διαψεύσει τις προσδοκίες για συνεχή ανάκαμψη του τουρισμού. Μια ταχεία επιτάχυνση των εμβολιασμών θα προσέφερε την ισχυρότερη ασφάλεια έναντι των καθοδικών κινδύνων τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και για την οικονομία. –Το δημόσιο και το εξωτερικό χρέος εξακολουθούν να είναι πολύ υψηλά. Σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες πιθανότητες σύσφιξης των παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών συνθηκών, η ικανότητα αντιμετώπισης μελλοντικών σοκ παραμένει περιορισμένη. Οι παγκόσμιες πληθωριστικές δυνάμεις, οι οποίες σήμερα θεωρούνται παροδικές, ενδέχεται να διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα”, αναφέρει το ΔΝΤ στην ανακοίνωσή του./ibna