Βοσνία-Ερζεγοβίνη: Ο ΟΑΣΕ βοηθά στον έλεγχο των φορητών όπλων και των ελαφρών όπλων

Βοσνία-Ερζεγοβίνη: Ο ΟΑΣΕ βοηθά στον έλεγχο των φορητών όπλων και των ελαφρών όπλων

Η Kathleen Kavalec, επικεφαλής της Αποστολής του ΟΑΣΕ στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (ΒΕ), και ο Selmo Cikotić, Υπουργός Ασφάλειας της ΒΕ, υπέγραψαν σήμερα συμφωνία για την υλοποίηση ενός σχεδίου ελέγχου φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού (SALW) κατά τα επόμενα τρία χρόνια.

Η Αποστολή του ΟΑΣΕ στη Β-Ε ανέφερε στο δελτίο τύπου ότι το έργο θα παράσχει πόρους για να βοηθήσει τις αστυνομικές μονάδες σκύλων να ανιχνεύουν καλύτερα πυροβόλα όπλα και εκρηκτικά, να βελτιώσει την ασφάλεια στους χώρους αποθήκευσης SALW της αστυνομίας, να εναρμονίσει το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την απενεργοποίηση SALW και να εξοπλίσει τουλάχιστον δύο κέντρα απενεργοποίησης SALW. Στόχος του έργου είναι να βοηθήσει την αστυνομία και άλλες υπηρεσίες επιβολής του νόμου στη Β-Ε να μειώσουν τους κινδύνους για την ασφάλεια που σχετίζονται με την παράνομη κατοχή, κατάχρηση και εμπορία SALW και πυρομαχικών και να βελτιώσουν τον έλεγχο των όπλων.

“Η ευρεία διαθεσιμότητα παράνομων φορητών όπλων και ελαφρών όπλων στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η κατάχρηση και η διασυνοριακή διακίνηση τους, αποτελούν σοβαρή απειλή για την ασφάλεια και την προστασία όλων των πολιτών στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και πέραν αυτής”, δήλωσε ο Kavalec.

“Είναι εντυπωσιακό ότι σχεδόν το 96% όλων των ποινικών αδικημάτων στα οποία χρησιμοποιήθηκαν πυροβόλα όπλα στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη αφορούσε τη χρήση όπλων που ήταν παράνομα. Είναι, επομένως, εξαιρετικά σημαντικό να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να θέσουμε σε εφαρμογή μηχανισμούς που θα συμβάλουν στη βελτίωση του ελέγχου των όπλων και θα σώσουν ζωές”, πρόσθεσε ο Kavalec.

Πέντε συμμετέχοντα κράτη του ΟΑΣΕ – η Τσεχική Δημοκρατία, η Γαλλία, η Γερμανία, το Λιχτενστάιν και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής – χρηματοδοτούν το έργο. Έχουν δεσμεύσει 2,5 εκατομμύρια ευρώ από τον προγραμματισμένο προϋπολογισμό του έργου ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η συγκέντρωση κεφαλαίων θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου.

Το έργο θα υποστηρίξει επίσης την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης βάσης δεδομένων για όλα τα εγκλήματα και τα περιστατικά που σχετίζονται με τα SALW και τα εκρηκτικά στη Β-Ε και θα συμβάλει στην ευαισθητοποίηση των θεσμικών οργάνων και του κοινού σχετικά με τους κινδύνους ασφαλείας που σχετίζονται με τα SALW.

“Το έργο αυτό θα συμβάλει άμεσα στην εφαρμογή της στρατηγικής της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης για τον έλεγχο των φορητών όπλων και των ελαφρών όπλων και του χάρτη πορείας για μια βιώσιμη λύση στην παράνομη κατοχή, κατάχρηση και διακίνηση φορητών όπλων και ελαφρών όπλων στα Δυτικά Βαλκάνια”, δήλωσε ο Cikotić.

“Η υπογραφή του πρωτοκόλλου αντιπροσωπεύει τη συνεχή συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Ασφάλειας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και του ΟΑΣΕ στο θέμα του ελέγχου των φορητών όπλων και των ελαφρών όπλων. Είμαστε ευγνώμονες στον ΟΑΣΕ, στα συμμετέχοντα κράτη που συμβάλλουν σε αυτό το έργο και στην Αποστολή στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, που ήταν έτοιμοι να ανταποκριθούν στην έκκλησή μας για βοήθεια και που μας βοήθησαν να αντιμετωπίσουμε ορισμένες από τις ανάγκες προτεραιότητας όσον αφορά τη βελτίωση της ασφάλειας και της προστασίας στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη”.

Η Αποστολή του ΟΑΣΕ στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη είναι επιφορτισμένη με την ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατικής διακυβέρνησης και της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας. Υποστηρίζει όλα τα θεσμικά όργανα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης που ασχολούνται με τα SALW και τον έλεγχο των όπλων για τη βελτίωση της συνολικής ασφάλειας στη χώρα./ibna