Κροατία: Οι επιχειρηματίες ανέφεραν κέρδη 21 δισεκατομμυρίων κούνα το 2020

Κροατία: Οι επιχειρηματίες ανέφεραν κέρδη 21 δισεκατομμυρίων κούνα το 2020

Συνολικά 139.009 εγγεγραμμένοι επιχειρηματίες από την Κροατία, οι οποίοι υποχρεούνται να καταβάλλουν φόρο εισοδήματος, εξαιρουμένων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, το 2020, απασχολούσαν 947.874 εργαζόμενους, πραγματοποίησαν κέρδη ύψους 45,9 δισ. κούνα, ζημίες ύψους 25 δισ. κορωνών και δήλωσαν καθαρό κέρδος 21 δισ. κορωνών (2,8 δισ. ευρώ), ανακοίνωσε το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα FINA.

“Αν εξετάσουμε τα στοιχεία σύμφωνα με το ενοποιημένο οικονομικό αποτέλεσμα (καθαρό κέρδος ή καθαρή ζημία), το 2020, πραγματοποιήθηκε καθαρό κέρδος σε 15 τομείς δραστηριότητας και καθαρή ζημία σε έξι από αυτούς”, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Οι επιχειρηματίες στον τομέα της μεταποίησης και του χονδρικού και λιανικού εμπορίου πραγματοποίησαν το μεγαλύτερο κέρδος, συνολικού ύψους 21,1 δισ. κούνα, το οποίο αντιστοιχεί στο 45,9% του συνολικού κέρδους όλων των Κροατών επιχειρηματιών (45,9 δισ. κούνα ή 6,1 δισ. ευρώ). Οι επιχειρηματίες σε αυτούς τους τομείς απασχολούσαν 427.437 εργαζόμενους, δηλαδή το 45,1% του συνόλου των εργαζομένων των επιχειρηματιών στην Κροατία (947.874 εργαζόμενοι).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της FINA, ο αριθμός των εργαζομένων το 2020 μειώθηκε σε σύγκριση με το 2019 κατά 2.401 ή 0,3% (από 950.275 το 2019 σε 947.874 το 2020). Τη μεγαλύτερη ονομαστική αύξηση του αριθμού των εργαζομένων σημείωσαν οι επιχειρηματίες στον τομέα των κατασκευών (6.345), του εμπορίου (4.462) και της πληροφόρησης και επικοινωνίας (2.162). Εκφρασμένη σε ποσοστά, η μεγαλύτερη αύξηση του αριθμού των εργαζομένων το 2020, σε σύγκριση με το προηγούμενο 2019, σημειώθηκε στους επιχειρηματίες στον τομέα των κατασκευών (6,7%), των πληροφοριών και της επικοινωνίας (5,1%) και στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και της κοινωνικής προστασίας (4,5%).

Ο πιο επιτυχημένος επιχειρηματίας στον τομέα του χονδρικού και λιανικού εμπορίου το 2020 είναι η εταιρεία LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. από τη Velika Gorica. Η κυρίαρχη δραστηριότητα της εταιρείας σύμφωνα με το NKD 2007 είναι το λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα με τρόφιμα, ποτά και προϊόντα καπνού. Το 2020, η εταιρεία παρουσίασε κέρδη 274,8 εκατ. κούνα (36 εκατ. ευρώ) και απασχολούσε 2.377 υπαλλήλους, των οποίων ο μέσος μηνιαίος καθαρός μισθός ήταν 9.276 κούνα (1.233 ευρώ).

Στον τομέα της μεταποίησης, το μεγαλύτερο κέρδος το 2020 ύψους 832,6 εκατ. κορόνων (111 εκατ. ευρώ) σημείωσε η PLIVA HRVATSKA d.o.o. από το Ζάγκρεμπ, με 2.293 εργαζόμενους των οποίων ο μέσος μηνιαίος καθαρός μισθός ήταν 12.478 κούνα (1.660 ευρώ)./ibna