Κροατία: Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία των νοικοκυριών φθάνουν τα 75 δισ. ευρώ το 2ο τρίμηνο του 2021

Κροατία: Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία των νοικοκυριών φθάνουν τα 75 δισ. ευρώ το 2ο τρίμηνο του 2021

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της κροατικής οικονομίας ανήλθαν σε 2.633 δισ. κούνα στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2021, αυξημένα κατά 36,3 δισ. κούνα το εν λόγω τρίμηνο και κατά 157,3 δισ. κούνα σε διάστημα ενός έτους. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της κροατικής οικονομίας ανήλθαν σε 2.810 δισ. κούνα, αυξημένες κατά 30,0 δισ. κούνα το εν λόγω τρίμηνο και κατά 142,5 δισ. κούνα την περίοδο ενός έτους.

Σε όρους ΑΕΠ, το χρηματοοικονομικό ενεργητικό της κροατικής οικονομίας ανήλθε στο 665% του ετήσιου ΑΕΠ στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2021, μειωμένο κατά 20,9 ποσοστιαίες μονάδες το εν λόγω τρίμηνο και αυξημένο κατά 45,2 ποσοστιαίες μονάδες την περίοδο ενός έτους. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της κροατικής οικονομίας μειώθηκαν κατά 24,6 εκατοστιαίες μονάδες το εν λόγω τρίμηνο και αυξήθηκαν κατά 41,9 εκατοστιαίες μονάδες την περίοδο ενός έτους, αποτελώντας το 710% του ετήσιου ΑΕΠ στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2021.

Όπως αναφέρει η Εθνική Τράπεζα της Κροατίας στην ανακοίνωσή της, με τον τρόπο αυτό τερματίστηκε η ταχεία αύξηση των αποθεμάτων του ενεργητικού και του παθητικού της κροατικής οικονομίας σε όρους ΑΕΠ, παρά τη συνεχιζόμενη αύξηση της ονομαστικής τους αξίας, αλλά με ισχυρότερη αύξηση του τριμηνιαίου ΑΕΠ, αντιστρέφοντας τις δυσμενείς τάσεις του ΑΕΠ που είχαν ξεκινήσει το δεύτερο τρίμηνο του 2020.

Το συνολικό χρηματοοικονομικό ενεργητικό και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις των νοικοκυριών διαμορφώθηκαν σε 564 δισ. κούνα και 154 δισ. κούνα αντίστοιχα στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2021, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 2,1% και 1,1% αντίστοιχα σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου τριμήνου. Ως αποτέλεσμα, η χρηματοοικονομική καθαρή αξία του τομέα των νοικοκυριών ανήλθε σε 410 δισ. κούνα ή 2,5% περισσότερο από ό,τι στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου, συνεχίζοντας την τάση σταδιακής, αν και σταθερής αύξησης της χρηματοοικονομικής καθαρής αξίας του τομέα αυτού.

Το συνολικό χρηματοοικονομικό ενεργητικό των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων ανήλθε σε 750 δισ. κούνα στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2021, σημειώνοντας αύξηση κατά 1,2% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου τριμήνου. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων ανήλθαν σε 1.151 δισ. κούνα ή κατά 0,9% περισσότερες από ό,τι στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου. Σύμφωνα με αυτές τις εξελίξεις, η χρηματοοικονομική καθαρή θέση του τομέα των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων μειώθηκε σε 401 δισ. κούνα, μειωμένη κατά 0,2% από το τέλος του προηγούμενου τριμήνου./ibna