Κροατία: Το Πλήρες Φόρουμ της Πρωτοβουλίας της Βιέννης άρχισε σήμερα

Κροατία: Το Πλήρες Φόρουμ της Πρωτοβουλίας της Βιέννης άρχισε σήμερα

Το ετήσιο συνέδριο που διοργανώνεται από την Πρωτοβουλία της Βιέννης για τον συντονισμό των ευρωπαϊκών τραπεζών και την Εθνική Τράπεζα της Κροατίας άρχισε σήμερα στο Split, ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα της Κροατίας.

Ο Boris Vujčić, διοικητής της CNB και πρόεδρος της συντονιστικής επιτροπής της πρωτοβουλίας της Βιέννης, εκφώνησε την εναρκτήρια ομιλία στο συνέδριο. Οι συμμετέχοντες στο Πλήρες Φόρουμ της Πρωτοβουλίας της Βιέννης θα συζητήσουν, μεταξύ άλλων, τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις στην κεντρική, ανατολική και νοτιοανατολική Ευρώπη, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κεντρικές τράπεζες κατά τη μεταεπιδημική περίοδο, την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, τον ρόλο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην προώθηση της πράσινης μετάβασης, τα νέα χρηματοπιστωτικά μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος Invest EU και τη χρηματοδότηση της καινοτομίας.

Στους συμμετέχοντες στο συνέδριο περιλαμβάνονται ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ), Mark Bowman, η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), Lyiana Pavlova, η αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας για την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία, Anna Bjerde, η οποία θα συμμετάσχει ουσιαστικά, καθώς και οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών της Εσθονίας, της Βόρειας Μακεδονίας, του Μαυροβουνίου, της Σλοβενίας και της Ουκρανίας. Εκπρόσωποι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΚ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕ) θα συμμετάσχουν επίσης στο συνέδριο μαζί με εμπορικές τράπεζες και άλλους φορείς του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Η Πρωτοβουλία της Βιέννης είναι μια μοναδική πλατφόρμα του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που φέρνει σε επαφή τα βασικά διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και τα σχετικά θεσμικά όργανα της ΕΕ, τους μεγαλύτερους διασυνοριακούς τραπεζικούς ομίλους και τις αρχές της χώρας καταγωγής και της χώρας υποδοχής. Στόχος τους είναι να εργαστούν για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στις χώρες της κεντρικής, ανατολικής και νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η πρωτοβουλία της Βιέννης ξεκίνησε στο αποκορύφωμα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008/2009. Συγκέντρωσε διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, ρυθμιστικές αρχές της χώρας καταγωγής και της χώρας υποδοχής και τους μεγαλύτερους διασυνοριακούς τραπεζικούς ομίλους που δραστηριοποιούνται σε χώρες της κεντρικής, ανατολικής και νοτιοανατολικής Ευρώπης. Οι αρχικοί της στόχοι ήταν να στηρίξει τους χρηματοπιστωτικούς τομείς στην αναδυόμενη Ευρώπη, να αποτρέψει μια άτακτη απομόχλευση και να διατηρήσει τη ροή πιστώσεων προς τις οικονομίες της περιοχής. Οι στόχοι αυτοί επιτεύχθηκαν με επιτυχία εκείνη την εποχή.

Καθώς η περιοχή ανέκαμψε, η εστίαση της πρωτοβουλίας μετατοπίστηκε στην αντιμετώπιση των εναπομεινάντων και νέων προκλήσεων στον χρηματοπιστωτικό κλάδο, συμπεριλαμβανομένης της επίλυσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, της ανάπτυξης των τοπικών κεφαλαιαγορών στην αναδυόμενη Ευρώπη, της χρηματοδότησης της καινοτομίας και της πράσινης μετάβασης./ibna