Το Συμβούλιο της Ευρώπης υποστηρίζει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση του Μαυροβουνίου

Το Συμβούλιο της Ευρώπης υποστηρίζει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση του Μαυροβουνίου

Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Μαυροβουνίου, Aleksa Bečić, συναντήθηκε στην Αθήνα με τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, Hendrik Dems, ανακοινώθηκε από το γραφείο του Bečić.

Σημειώνοντας ότι το Μαυροβούνιο, ως υποψήφια χώρα στη δυναμική διαδικασία διαπραγμάτευσης της ένταξης στην ΕΕ, ο Bečić τόνισε ότι η χώρα του, ως πλήρες μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, παραμένει πλήρως δεσμευμένη στην επίτευξη των προτύπων που προωθεί ο οργανισμός αυτός.

Επισήμανε την ξεκάθαρη δέσμευση της νέας κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας στην πορεία της εξωτερικής πολιτικής, τονίζοντας ότι το Μαυροβούνιο είναι «έντονα ανοικτό στην οικογένεια των ευρωπαϊκών εθνών», γεγονός που αποδεικνύεται από την πλειοψηφική υποστήριξη των πολιτών του. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Bečić δήλωσε ότι αναμένει μια ενεργητική απάντηση από την Ευρώπη, δηλαδή μια στρατηγική απάντηση, ιδίως έχοντας κατά νου ότι το Μαυροβούνιο έχει σημειώσει τη μεγαλύτερη πρόοδο στην ευρωπαϊκή πορεία, ότι έχει ανοίξει όλα τα διαπραγματευτικά κεφάλαια, κλείνοντας προσωρινά τρία, τονίζοντας ότι η χώρα αυτή έχει 100% εναρμονισμένη εξωτερική πολιτική και εναρμονισμένη νομισματική πολιτική. Τόνισε επίσης το γεγονός ότι η ανώτατη νομοθετική βουλή του Μαυροβουνίου ανακηρύχθηκε η πιο διαφανής στα Δυτικά Βαλκάνια.

Εκτίμησε επίσης ότι, τελικά, η είσοδος του Μαυροβουνίου στην ΕΕ θα αποτελέσει ισχυρό κίνητρο για άλλες υποψήφιες χώρες από την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων.

Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, Hendrik Dems, δήλωσε ότι θα συνεχίσει να υποστηρίζει ότι το μήνυμα, αλλά και η ανάγκη για το Μαυροβούνιο, θα αναγνωρίζονται στις ευρωπαϊκές διευθύνσεις.

Αναφερόμενος στην εισήγηση του Προέδρου Bečić με θέμα «Κοινό μέλλον όλων των Ευρωπαίων», ο Dems είπε ότι τέτοια θέματα αξίζουν να είναι μέρος της ημερήσιας διάταξης, ώστε «χώρες όπως η δική σας να έχουν την ευκαιρία να στείλουν ένα μήνυμα, διότι, αν και είμαστε ένας διαφορετικός οργανισμός από την ΕΕ, πιστεύω ότι χρησιμεύουμε ως ενδιάμεσοι για να μεταφέρουμε μηνύματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην ανησυχείτε, είμαστε στο ίδιο έργο».

Ο Bečić ευχαρίστησε για την καλά οργανωμένη, κυρίως εποικοδομητική και χρήσιμη Ευρωπαϊκή Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων του Συμβουλίου της Ευρώπης, τονίζοντας την ιδιαίτερη ικανοποίηση που το Μαυροβούνιο, ως κράτος μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, χρησιμοποίησε την ευκαιρία να στείλει ένα σημαντικό μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση – ότι η χώρα του είναι το πρώτο επόμενο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης./ibna