Οι εταίροι των Δυτικών Βαλκανίων προσκαλούνται στη δεύτερη σύνοδο ολομέλειας της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης

Οι εταίροι των Δυτικών Βαλκανίων προσκαλούνται στη δεύτερη σύνοδο ολομέλειας της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης

Ο υφυπουργός Εξωτερικών της Σλοβενίας Gašper Dovžan θα απευθύνει ομιλία στους συμμετέχοντες της δεύτερης Ολομέλειας της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης το Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2021, ως συμπρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης.

«Η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης επικεντρώνεται σε περιεχόμενο που ενδιαφέρει τους Ευρωπαίους πολίτες. Παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια ευρεία συζήτηση για το πώς θα πρέπει να διαμορφωθεί η Ένωση στο μέλλον, ώστε να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους», τόνισε ο υφυπουργός Gašper Dovžan πριν από τη συνεδρίαση.

Για πρώτη φορά, η Ολομέλεια θα συζητήσει τις συνεισφορές των πολιτών που έχουν προηγουμένως συμμετάσχει στις πρώτες συνεδριάσεις των ευρωπαϊκών πάνελ πολιτών και των πολιτών που έχουν συμμετάσχει σε εθνικά πάνελ και εκδηλώσεις στα κράτη μέλη ή έχουν δημοσιεύσει σε μια πολύγλωσση πλατφόρμα. Με τη συμμετοχή των πολιτών, η Ολομέλεια του Συνεδρίου θα είναι μια πραγματική συνάντηση με τους πολίτες και για τους πολίτες.

«Ως η χώρα που ασκεί την Προεδρία, είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που οι εταίροι των Δυτικών Βαλκανίων θα συμμετάσχουν για πρώτη φορά, καθώς το ευρωπαϊκό μέλλον είναι και δικό τους μέλλον», πρόσθεσε ο υφυπουργός Dovžan.

Η Ολομέλεια αναμένεται να ανταλλάξει απόψεις σχετικά με τα μηνύματα των ευρωπαϊκών ομάδων πολιτών, των εθνικών ομάδων και εκδηλώσεων και την ενδιάμεση έκθεση για την πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα. Εκτός από τους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στη συνάντηση θα συμμετάσχουν επίσης 80 εκπρόσωποι πολιτών που επιλέχθηκαν από 800 ευρωπαϊκές επιτροπές πολιτών, 27 εκπρόσωποι επιτροπών και εκδηλώσεων από κράτη μέλη, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και εκλεγμένοι εκπρόσωποι τοπικών αρχών. Οι εταίροι των Δυτικών Βαλκανίων έχουν επίσης προσκληθεί να συμμετάσχουν ως προσκεκλημένοι./ibna