Οι υπουργοί Άμυνας συζήτησαν πώς να ενισχύσουν την άμυνα της ΕΕ

Οι υπουργοί Άμυνας συζήτησαν πώς να ενισχύσουν την άμυνα της ΕΕ

Στις 21 Οκτωβρίου, οι υπουργοί Άμυνας της ΕΕ πραγματοποίησαν την τελευταία συζήτηση πριν από την παρουσίαση στα μέσα Νοεμβρίου του σχεδίου της Στρατηγικής Πυξίδας, το οποίο θα καθορίσει τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας κατά την επόμενη δεκαετία. Οι υπουργοί συζήτησαν ορισμένες από τις επιλογές που έχουν προταθεί τους τελευταίους μήνες, όπως η δημιουργία μιας δύναμης ταχείας αντίδρασης, η αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, η ανάπτυξη κρίσιμων ικανοτήτων και η εμβάθυνση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης της ΕΕ με το ΝΑΤΟ.

«Τα πρόσφατα γεγονότα μας υποχρεώνουν να αναπτύξουμε περαιτέρω τις ικανότητές μας και τη βούλησή μας να δράσουμε. Για το σκοπό αυτό, χρειαζόμαστε μια κοινή αντίληψη των απειλών που αντιμετωπίζουμε και μια σειρά συγκεκριμένων δράσεων για την αντιμετώπισή τους από κοινού. Αυτό ακριβώς είναι το αντικείμενο της Στρατηγικής Πυξίδας. Εάν υπάρχει αρκετή πολιτική βούληση, το επόμενο έτος θα αποτελέσει σημείο καμπής για την ευρωπαϊκή άμυνα» δήλωσε ο Josep Borrell, Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας.

Το Αφγανιστάν έδειξε ότι μας λείπουν κρίσιμες ικανότητες με τις οποίες θα μπορούσαμε να διαδραματίσουμε μεγαλύτερο ρόλο στην επίλυση της κατάστασης σε συνεργασία με το ΝΑΤΟ. Πρέπει να βρούμε λύσεις για να επιταχύνουμε τη λήψη αποφάσεων. Ως εκ τούτου, η Σλοβενία υποστηρίζει συγκεκριμένες προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση» δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας της Σλοβενίας Matej Tonin.

Οι υπουργοί Άμυνας επανέλαβαν ότι η ΕΕ πρέπει να ανταποκρίνεται ταχύτερα στις κρίσεις, ιδίως στην άμεση γειτονιά, αλλά και πέραν αυτής. Μια δύναμη ταχείας αντίδρασης είναι μία από τις επιλογές που συζητούνται, καθώς και μηχανισμοί που επιτρέπουν την ταχύτερη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο των υφιστάμενων συμβατικών διατάξεων και μεγαλύτερη οικονομική αλληλεγγύη.

Στο πλαίσιο της συζήτησης για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας σε σύνθετες κρίσεις, οι υπουργοί συζήτησαν την ανάγκη για μια υβριδική εργαλειοθήκη και μέτρα έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των κακόβουλων δραστηριοτήτων διαφόρων υβριδικών φορέων. Αναφέρθηκαν στη σημασία της διασφάλισης της πρόσβασής μας σε στρατηγικούς τομείς, όπως ο κυβερνοχώρος, ο θαλάσσιος τομέας και το διάστημα.

Οι υπουργοί συζήτησαν επίσης την ανάπτυξη εμβληματικών ικανοτήτων σύμφωνα με τους έξι τομείς εστίασης της Συντονισμένης Ετήσιας Επισκόπησης για την Άμυνα (CARD). Η ανάπτυξη ικανοτήτων θα πρέπει να επικεντρωθεί πρωτίστως στις ικανότητες που ελαχιστοποιούν άμεσα τις ελλείψεις και αυξάνουν τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ. Ορισμένοι από τους βασικούς τομείς προτεραιότητας είναι η στρατηγική ανύψωση, ο εναέριος ανεφοδιασμός, το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, η στρατηγική πρόβλεψη και οι ικανότητες πληροφοριών.

Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την ανάγκη να ενισχυθεί και να επεκταθεί η συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, ιδίως τώρα που και οι δύο οργανισμοί προβληματίζονται σχετικά με τις στρατηγικές τους – τη Στρατηγική Πυξίδα της ΕΕ και τη Στρατηγική Αντίληψη του ΝΑΤΟ. Οι υπουργοί εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την ιδέα της υιοθέτησης μιας τρίτης δήλωσης ΕΕ-ΝΑΤΟ έως το τέλος του τρέχοντος έτους, η οποία θα πρέπει να θεωρηθεί ως σαφές πολιτικό σημάδι της στρατηγικής μας εταιρικής σχέσης.

Το εν λόγω υπουργικό εργαστήριο, που διοργανώθηκε από κοινού από τη σλοβενική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), ολοκληρώνει τη φάση του στρατηγικού διαλόγου που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο. Η Ύπατη Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος θα παρουσιάσει ένα πρώτο σχέδιο της Στρατηγικής Πυξίδας κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων τον Νοέμβριο. Τα κράτη μέλη αναμένεται να εγκρίνουν την τελική έκδοση τον Μάρτιο του επόμενου έτους./ibna