Β-Ε: Η επικεφαλής εισαγγελέας Gordana Tadić απομακρύνθηκε επισήμως από το αξίωμά της

Β-Ε: Η επικεφαλής εισαγγελέας Gordana Tadić απομακρύνθηκε επισήμως από το αξίωμά της

Το Ανώτατο Δικαστικό και Εισαγγελικό Συμβούλιο της Β-Ε /HJPC/ επιβεβαίωσε την Τετάρτη την απόφαση της Δευτεροβάθμιας Πειθαρχικής Επιτροπής και απομάκρυνε την Gordana Tadić από τη θέση του επικεφαλής εισαγγελέα της Β-Ε.

Έξι μέλη του Συμβουλίου ψήφισαν υπέρ της απόφασης αυτής, πέντε ψήφισαν κατά και ένα απείχε.

Όπως είχε αποφασιστεί προηγουμένως, η Tadić θα μετατεθεί από τη θέση του επικεφαλής εισαγγελέα στη θέση του εισαγγελέα της Εισαγγελίας της Β-Ε.

Η ΕΔΕΑ έλαβε απόφαση κατά τη σημερινή της συνεδρίαση με την οποία προκηρύσσει διαγωνισμό για τον νέο Αρχιεισαγγελέα της Β-Ε.

Το HJPC, το οποίο μπορεί να διορίζει, να απολύει και να επιβάλλει πειθαρχικά μέτρα στους δικαστές και τους εισαγγελείς της χώρας, υπενθύμισε ότι, αποφασίζοντας σχετικά με την πειθαρχική αγωγή του Γραφείου Πειθαρχικού Συμβούλου (ODC) κατά της Gordana Tadic, η πρωτοβάθμια πειθαρχική επιτροπή επιβεβαίωσε την πειθαρχική ευθύνη της επικεφαλής εισαγγελέως «επειδή παρέλειψε να ενεργήσει σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του εγχειριδίου κανονισμών του συστήματος αυτόματης διανομής (TCMS) και του Συμπεράσματος του Συμβουλίου της 17ης και 18ης Δεκεμβρίου 2014, με το οποίο το HJPC της Β-Ε δίνει εντολή στους επικεφαλής εισαγγελείς της Β-Ε να διασφαλίσουν την ανάθεση των υποθέσεων του οργάνου τους σε όλους τους εισαγγελείς μέσω του TCMS.»

Αναφέρουν επίσης ότι «δεν έλαβε τα απαραίτητα μέτρα για την άρση πιθανών τεχνικών εμποδίων στην κατανομή των υποθέσεων μέσω του συστήματος αυτόματης επιλογής», διαπράττοντας έτσι τα πειθαρχικά αδικήματα της «αμέλειας κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων» και της «μη συμμόρφωσης με αποφάσεις, εντολές ή αιτήματα του Συμβουλίου για αδικαιολόγητους λόγους» του νόμου περί HJPC της Β-Ε.

«Στο σημείο β) της εν λόγω απόφασης αναφέρεται ότι, κατά παράβαση των διατάξεων του νόμου περί προστασίας των διαβαθμισμένων πληροφοριών της Β-Ε, ο εναγόμενος παρέλειψε να κινήσει τη διαδικασία ελέγχου της προσωπικής ασφάλειας των υπαλλήλων της Εισαγγελίας της Β-Ε και δεν ενήργησε σύμφωνα με το πόρισμα του HJPC της Β-Ε της 17ης Ιουλίου 2019, το οποίο «υποχρεώνει όλα τα δικαστικά όργανα της Β-Ε να εφαρμόσουν επειγόντως όλες τις υποχρεώσεις και τα μέτρα που προβλέπονται από τον νόμο περί προστασίας των διαβαθμισμένων πληροφοριών της Β-Ε», διαπράττοντας έτσι τα πειθαρχικά αδικήματα «αμέλεια ή αμέλεια κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων» και «παράλειψη να ενεργήσει σύμφωνα με τις αποφάσεις, τις εντολές ή τα αιτήματα του Συμβουλίου, λόγω αδικαιολόγητων λόγων” του νόμου για το HJPC της Β-Ε», πρόσθεσε το HJPC./ibna