Συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη/ Επιχείρηση EUFOR Althea

Συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη/ Επιχείρηση EUFOR Althea

1. Το Συμβούλιο επαναλαμβάνει την απερίφραστη δέσμευσή του για την προοπτική της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στην ΕΕ ως ενιαίας, ενωμένης και κυρίαρχης χώρας. Το Συμβούλιο εκφράζει τη βαθιά του λύπη για την παρατεταμένη πολιτική κρίση στη χώρα και καταδικάζει τον αποκλεισμό των κρατικών θεσμών. Το Συμβούλιο καλεί όλους τους πολιτικούς ηγέτες να παραιτηθούν από την προκλητική και διχαστική ρητορική και δράση, συμπεριλαμβανομένης της αμφισβήτησης της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας, και να καταβάλουν κοινές προσπάθειες για την εκπλήρωση των 14 βασικών προτεραιοτήτων που προσδιορίζονται στη γνωμοδότηση της Επιτροπής σχετικά με την αίτηση προσχώρησης της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στην ΕΕ, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο το 2019, και σύμφωνα με το συμφέρον όλων των πολιτών να προχωρήσουν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

2. Το Συμβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνεχιζόμενη παρουσία της επιχείρησης Althea, η οποία, μετά τις στρατηγικές αναθεωρήσεις του 2017 και του 2019, έχει επικεντρωθεί εκ νέου στην κύρια αποστολή της, δηλαδή την υποστήριξη των αρχών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στη διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος (SASE), με βάση ένα σταθερό μοντέλο προγνωστικών πληροφοριών. Παράλληλα, η Επιχείρηση συνεχίζει να υλοποιεί τα άλλα καθήκοντα που απορρέουν από τη Γενική Συμφωνία Πλαίσιο για την Ειρήνη (GFAP), καθώς και τη συλλογική εκπαίδευση με τις Ένοπλες Δυνάμεις της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης (AFBiH).

3. Το Συμβούλιο αναγνωρίζει ότι οι προτεραιότητες αυτές επιβεβαιώθηκαν στην τρίτη στρατηγική επισκόπηση της Επιχείρησης που παρουσιάστηκε τον Ιούνιο του 2021, συμπεριλαμβανομένων των συμπερασμάτων σύμφωνα με τα οποία η παρουσία της Επιχείρησης εξακολουθεί να διαδραματίζει βασικό ρόλο για τη σταθερότητα και την ασφάλεια στη χώρα, στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο επιβεβαιώνει εκ νέου την ετοιμότητα της ΕΕ να συνεχίσει την εκτελεστική εντολή της Επιχείρησης υπό ανανεωμένη εξουσιοδότηση των Ηνωμένων Εθνών.

4. Το Συμβούλιο σημειώνει ότι κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, η πανδημία COVID-19 και οι συνέπειές της συνέχισαν να αποτελούν μείζονα πρόκληση και επαινεί την Επιχείρηση που παρέμεινε πλήρως επιχειρησιακή και συνέχισε να στηρίζει τη χώρα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς.

5. Το Συμβούλιο αναγνωρίζει τη σημασία του συνεχιζόμενου συντονισμού της EUFOR Althea με άλλους διεθνείς παράγοντες επί τόπου.

6. Η ΕΕ εξακολουθεί να προτρέπει τις αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, με την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας, να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους όσον αφορά την περαιτέρω διάθεση των πλεοναζόντων πυρομαχικών, όπλων και εκρηκτικών, καθώς και όσον αφορά την ανθρωπιστική αποναρκοθέτηση. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ είναι έτοιμη να υποστηρίξει περαιτέρω τις ανθρωπιστικές δραστηριότητες αποναρκοθέτησης στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη./ibna