Ο Várhelyi θα παρουσιάσει τη δέσμη μέτρων για τη διεύρυνση του 2021 στην AFET την Τρίτη

Ο Várhelyi θα παρουσιάσει τη δέσμη μέτρων για τη διεύρυνση του 2021 στην AFET την Τρίτη

Στις 19 Οκτωβρίου, ο Επίτροπος Γειτονίας και Διεύρυνσης Olivér Várhelyi θα παρουσιάσει στα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (AFET) τη δέσμη μέτρων για τη διεύρυνση του 2021, συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων της Επιτροπής σχετικά με τις υποψήφιες και δυνητικά υποψήφιες χώρες για ένταξη στην ΕΕ.

Οι περσινές εκθέσεις της Επιτροπής δημοσιεύθηκαν στις 6 Οκτωβρίου 2020. Αξιολογούν την πρόοδο που έχει σημειώσει κάθε υποψήφια και δυνητικά υποψήφια χώρα όσον αφορά τα πολιτικά και οικονομικά κριτήρια, καθώς και την ικανότητα ανάληψης των υποχρεώσεων για ένταξη στην ΕΕ.

Μετά την αξιολόγηση της Επιτροπής Μεταρρυθμίσεων σε κάθε χώρα στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, οι εισηγητές της AFET θα προετοιμάσουν σχέδια ψηφισμάτων για τις χώρες αυτές με συμπεράσματα και συστάσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο./ibna