Ο Janša συμμετείχε στη σύνοδο της ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών

Ο Janša συμμετείχε στη σύνοδο της ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών

Ο πρωθυπουργός Janez Janša συμμετείχε σήμερα στη σύνοδο ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών μέσω τηλεδιάσκεψης. Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε βασικά τρέχοντα θέματα και ζητήματα που αντιμετωπίζονται κατά τη διάρκεια της σλοβενικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός τόνισε τα μέτρα για την ανάκαμψη και την οικοδόμηση ανθεκτικότητας, τόσο στην καταπολέμηση της επιδημίας όσο και στην έγκριση και εφαρμογή των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, τις προσπάθειες για την οικοδόμηση στρατηγικής αυτονομίας σε βασικούς τομείς και τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Όσον αφορά το ζήτημα του τρόπου προσέγγισης της ΕΕ με τους πολίτες, ο Πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη σεβασμού της επικουρικότητας και τη συνεκτίμηση του γεγονότος ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι αντιπροσωπευτικές δημοκρατίες.

«Προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στο ευρωπαϊκό εγχείρημα, οι πολίτες πρέπει να βιώσουν πραγματικά την ΕΕ ως χώρο συνεργασίας και ως χώρο στον οποίο μπορούμε να μάθουμε ο ένας από τον άλλο», δήλωσε ο Janez Janša, πρωθυπουργός της Δημοκρατίας της Σλοβενίας

Όσον αφορά την επικουρικότητα, απαιτείται μεγαλύτερη συμμετοχή του τοπικού και του περιφερειακού επιπέδου και η Επιτροπή των Περιφερειών πρέπει να στηριχθεί ακόμη περισσότερο σε αυτή τη διαδικασία.  Είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί η διαβάθμιση του επιπέδου των πολιτικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων για την επίλυση κοινών ζητημάτων, λαμβάνοντας περισσότερο υπόψη την αρχή “από κάτω προς τα πάνω”, δηλαδή από το τοπικό και περιφερειακό πολιτικό επίπεδο μέσω του εθνικού στο κοινό, ενωσιακό επίπεδο. Είναι επίσης αναγκαίο να ληφθεί με μεγαλύτερη συνέπεια υπόψη η διάκριση μεταξύ της εκπροσώπησης από εκλεγμένους εκπροσώπους της εξουσίας και άλλων εκπροσώπων διαφορετικών συμφερόντων.

Η νομιμοποίηση της εκπροσώπησης και οι εξουσίες και οι ευθύνες τους είναι υψηλότερες από εκείνες των μη εκλεγμένων εκπροσώπων διαφόρων επιμέρους συμφερόντων. Προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στο ευρωπαϊκό εγχείρημα, οι πολίτες πρέπει να βιώσουν πραγματικά την ΕΕ ως χώρο συνεργασίας, έναν χώρο στον οποίο οι άνθρωποι μπορούν να μάθουν ο ένας από τον άλλον για τις λύσεις που είναι πιο αποτελεσματικές και να επικεντρωθούν στα προβλήματα που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε επίσης το θέμα της διεύρυνσης της ΕΕ και τα επιτεύγματα της πρόσφατης συνόδου κορυφής της ΕΕ και των εταίρων των Δυτικών Βαλκανίων, τα οποία περιλαμβάνουν μεγαλύτερη εστίαση στη στρατηγική πτυχή της διεύρυνσης και τη συμφωνία για τακτικές, ετήσιες συνόδους κορυφής./ibna