Βοσνία-Ερζεγοβίνη: 125 εκατ. ευρώ σε μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή (ΜΧΣ) για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Βοσνία-Ερζεγοβίνη: 125 εκατ. ευρώ σε μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή (ΜΧΣ) για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξ ονόματος της ΕΕ, εκταμίευσε πρόσφατα 125 εκατ. ευρώ ως μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή (ΜΧΣ) στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Η εκταμίευση αυτή αποτελεί μέρος του πακέτου έκτακτης ΜΧΣ ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για δέκα εταίρους της διεύρυνσης και της γειτονίας, το οποίο έχει ως στόχο να τους βοηθήσει να ανταποκριθούν στις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19. Η στήριξη του ΜΧΣ παρέχεται μέσω δανείων με πολύ ευνοϊκά επιτόκια. Το πρόγραμμα αποτελεί συγκεκριμένη απόδειξη της αλληλεγγύης της ΕΕ προς τους εταίρους της για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19.

Ο Paolo Gentiloni, επίτροπος για την οικονομία, δήλωσε: «Το πρόγραμμα είναι ένα από τα σημαντικότερα μέτρα για την καταπολέμηση της νόσου του COVID. Αυτή η εκταμίευση χρηματοδοτικής στήριξης ύψους 125 εκατ. ευρώ αποτελεί μια σημαντική πράξη αλληλεγγύης προς το λαό της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. Αποτελεί σημαντική συμβολή στην αποκατάσταση μέρους της οικονομικής και κοινωνικής ζημίας που προκλήθηκε από την πανδημία COVID-19. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τις εθνικές αρχές τους επόμενους μήνες για την υλοποίηση των δράσεων πολιτικής που απαιτούνται για την περαιτέρω ενίσχυση της μακροοικονομικής σταθερότητας της χώρας”.

«Η εκταμίευση αυτής της πρώτης δόσης ακολουθεί τη συμφωνία και την επικύρωση ενός Μνημονίου Συνεννόησης (ΜΣ) μεταξύ της Επιτροπής και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. Το Μνημόνιο καθορίζει τα συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής που θα εφαρμόσει η Βοσνία-Ερζεγοβίνη για τη βελτίωση της οικονομικής διακυβέρνησης, της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα, της διαφάνειας και της καταπολέμησης της διαφθοράς και της καλύτερης λειτουργίας της αγοράς εργασίας. Η εκταμίευση της δεύτερης και τελευταίας δόσης των 125 εκατ. ευρώ θα εξαρτηθεί από την εφαρμογή αυτών των μέτρων πολιτικής. Η εφαρμογή αυτών των μέτρων πολιτικής θα απαιτήσει στενή συνεργασία μεταξύ των αρχών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης”, δήλωσε η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη σε δελτίο τύπου.

Με την εκταμίευση αυτή, η ΕΕ ολοκλήρωσε με επιτυχία πέντε από τα 10 προγράμματα ΜΧΣ του πακέτου ΜΧΣ COVID-19 ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ και εκταμίευσε τις πρώτες δόσεις σε όλους τους εταίρους.

Εκτός από το προβλεπόμενο δάνειο ΜΧΣ ύψους 250 εκατ. ευρώ, η ΕΕ έχει ήδη χορηγήσει 95 εκατ. ευρώ σε επιχορηγήσεις στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη για να στηρίξει τη χώρα στον αγώνα της κατά της πανδημίας COVID-19. Εκτός από την επιχορήγηση EU4Health ύψους 13,7 εκατ. ευρώ για εμβόλια, η ΕΕ χορήγησε 7,76 εκατ. ευρώ για την κάλυψη ιατρικών αναγκών (πάνω από 6 εκατ. τεμάχια ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού, 66 αναπνευστήρες, 75 μόνιτορ ΗΚΓ, 20 φορητά μηχανήματα υπερήχων και άλλος εξοπλισμός). 73,5 εκατ. ευρώ δεσμεύτηκαν για τη στήριξη της κοινωνικοοικονομικής ανάκαμψης./ibna