Σλοβενία: Η αξία της βιομηχανικής παραγωγής τον Αύγουστο 2021 κατά 1,1% υψηλότερη από ό,τι τον Ιούλιο 2021

Σλοβενία: Η αξία της βιομηχανικής παραγωγής τον Αύγουστο 2021 κατά 1,1% υψηλότερη από ό,τι τον Ιούλιο 2021

Η συνολική αξία της βιομηχανικής παραγωγής, ο συνολικός κύκλος εργασιών στη βιομηχανία και η συνολική αξία των αποθεμάτων τον Αύγουστο του 2021 ήταν υψηλότερες σε μηνιαίο επίπεδο.

«Τον Αύγουστο του 2021, η συνολική αξία της βιομηχανικής παραγωγής ήταν κατά 1,1% υψηλότερη από ό,τι τον Ιούλιο του 2021. Στατιστικά, ήταν υψηλότερη στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού και στη μεταποίηση (κατά 7,2% και κατά 1,2%, αντίστοιχα), αλλά χαμηλότερη στα ορυχεία και λατομεία (κατά 10,1%)”, ανέφερε η κρατική στατιστική υπηρεσία στο δελτίο τύπου.

Η αξία της βιομηχανικής παραγωγής αυξήθηκε σε μηνιαίο επίπεδο στις βιομηχανίες κεφαλαιουχικών αγαθών και στις βιομηχανίες ενδιάμεσων αγαθών (κατά 5,7% και κατά 0,6%, αντίστοιχα) και μειώθηκε στις βιομηχανίες καταναλωτικών αγαθών (κατά 1,9%).

Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2020, η συνολική αξία της βιομηχανικής παραγωγής τον Αύγουστο του 2021 ήταν υψηλότερη κατά 8,4% κυρίως στη μεταποίηση (κατά 9,8%) και στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (κατά 1,4%), ενώ στα ορυχεία και λατομεία ήταν χαμηλότερη. Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2019, η συνολική αξία της βιομηχανικής παραγωγής τον Αύγουστο του 2021 ήταν υψηλότερη κατά 5,7%.

Τον Αύγουστο του 2021, ο συνολικός κύκλος εργασιών στη βιομηχανία ήταν υψηλότερος σε μηνιαίο επίπεδο κατά 5,5% (στη μεταποίηση ήταν υψηλότερος κατά 5,4% και στα ορυχεία και λατομεία κατά 22,4%). Αυξήθηκε τόσο στην εξωτερική όσο και στην εγχώρια αγορά (κατά 6,0% και κατά 3,0% αντίστοιχα).

Ο κύκλος εργασιών σε μηνιαίο επίπεδο αυξήθηκε και στις τρεις κύριες βιομηχανικές ομάδες, περισσότερο στις βιομηχανίες κεφαλαιουχικών αγαθών (κατά 12,0%), ακολουθούμενες από τις βιομηχανίες ενδιάμεσων αγαθών (κατά 3,7%) και τις βιομηχανίες καταναλωτικών αγαθών (κατά 0,3%).

Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2020, ο συνολικός κύκλος εργασιών στη βιομηχανία τον Αύγουστο του 2021 ήταν υψηλότερος κατά 16,9%. Στη μεταποίηση ήταν υψηλότερος κατά 17,1% και στα ορυχεία και λατομεία κατά 3,4%.

Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2019, ο συνολικός κύκλος εργασιών στη βιομηχανία τον Αύγουστο του 2021 ήταν υψηλότερος κατά 10,1%.

Τον Αύγουστο του 2021, η συνολική αξία των αποθεμάτων στη βιομηχανική παραγωγή ήταν κατά 1,5% υψηλότερη από ό,τι τον Ιούλιο του 2021 και κατά 8,6% υψηλότερη από ό,τι τον Αύγουστο του 2020. Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2019, επίσης, η συνολική αξία των αποθεμάτων ήταν υψηλότερη (κατά 9,5%)./ibna