Σλοβενία: Υψηλότερες οι εξαγωγές και οι εισαγωγές τον Αύγουστο του 2021 από ό,τι τον Αύγουστο του 2020

Σλοβενία: Υψηλότερες οι εξαγωγές και οι εισαγωγές τον Αύγουστο του 2021 από ό,τι τον Αύγουστο του 2020

Η Σλοβενία τον Αύγουστο του 2021, κατέγραψε εξαγωγές και εισαγωγές υψηλότερες σε σχέση με το προηγούμενο έτος, καθώς οι εξαγωγές ανήλθαν σε 2,8 δισ. ευρώ και οι εισαγωγές σε 3,3 δισ. ευρώ. Το αποτέλεσμα μπορεί να αποδοθεί στο μεγαλύτερο εμπόριο με τα κράτη μέλη της ΕΕ καθώς και με τρίτες χώρες, δήλωσε η κρατική στατιστική υπηρεσία.

Τον Αύγουστο του 2021, η Σλοβενία εξήγαγε αγαθά αξίας 2,8 δισ. ευρώ και εισήγαγε αγαθά αξίας 3,3 δισ. ευρώ. Η αξία των εξαγωγών τον Αύγουστο του 2021 ήταν κατά 25,4% υψηλότερη και των εισαγωγών κατά 39,4% υψηλότερη από ό,τι τον Αύγουστο του 2020. Η αναλογία μεταξύ εξαγωγών και εισαγωγών ήταν 85,1%. Το έλλειμμα του εξωτερικού εμπορίου καταγράφηκε και ανήλθε σε 0,5 δισ. ευρώ.

Το εξωτερικό εμπόριο ήταν υψηλότερο τον Αύγουστο του 2021 από ό,τι πριν από δύο χρόνια (τον Αύγουστο του 2019), καθώς η αξία των εξαγωγών ήταν κατά 20,3% υψηλότερη και των εισαγωγών κατά 40,6% υψηλότερη από ό,τι τον Αύγουστο του 2019.

Τον Αύγουστο του 2021, η σημαντικότερη αύξηση σε όρους αξίας των εξαγόμενων αγαθών με βάση την Τυποποιημένη Ταξινόμηση Διεθνούς Εμπορίου (SITC) προήλθε από τις ακόλουθες ομάδες προϊόντων: φάρμακα, φαρμακευτικά προϊόντα (εκτός των φαρμάκων), αλουμίνιο και ηλεκτρική ενέργεια. Συνέβαλαν επίσης περισσότερο στις συνολικές εξαγωγές σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2020 και τον Αύγουστο του 2019. Σημαντικό μερίδιο στην αύξηση των εξαγωγών τον Αύγουστο του 2021 συνεισέφεραν οι εξαγωγές αγαθών από την ομάδα προϊόντων αυτοκίνητα και πετρελαιοειδή και έλαια που λαμβάνονται από ασφαλτούχα ορυκτά (εκτός των ακατέργαστων) σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2020.

Σε όρους αξίας, η σημαντικότερη αύξηση τον Αύγουστο του 2021 σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2020 και τον Αύγουστο του 2019 στις εισαγωγές προήλθε από τις ομάδες προϊόντων οργανικές ανόργανες ενώσεις, ετεροκυκλικές ενώσεις, νουκλεϊκά οξέα και τα άλατά τους και σουλφοναμίδια. Αύξηση παρατηρήθηκε επίσης από τις ακόλουθες ομάδες προϊόντων: φάρμακα, σιδηροδρομικά οχήματα (συμπεριλαμβανομένων των hovertrains) και συναφής εξοπλισμός, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός και αλουμίνιο. Τα εισαγόμενα αγαθά από τις ομάδες προϊόντων πετρελαιοειδή και έλαια από ασφαλτούχα ορυκτά (εκτός από τα ακατέργαστα) και ηλεκτρική ενέργεια αυξήθηκαν σε όρους αξίας τον Αύγουστο του 2021 σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2020 και μειώθηκαν σε όρους αξίας σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2019.

Η Σλοβενία κατέγραψε περίπου τα δύο τρίτα των συνολικών εξαγωγών με τα κράτη μέλη της ΕΕ. Η αξία των εξαγωγών ανήλθε σε 1,9 δισ. ευρώ, 26,6% περισσότερο από ό,τι τον Αύγουστο του 2020. Το μερίδιο των συνολικών εισαγωγών προς τα κράτη μέλη της ΕΕ ήταν λίγο μικρότερο από τα δύο τρίτα, καθώς οι εισαγωγές ανήλθαν σε 1,9 δισ. ευρώ, 27,2% περισσότερες από ό,τι τον Αύγουστο του 2020.

Το εξωτερικό εμπόριο της Σλοβενίας με τρίτες χώρες εκτός ΕΕ ήταν επίσης κάπως υψηλότερο τον Αύγουστο του 2021 από ό,τι τον Αύγουστο του 2020. Οι εξαγωγές της Σλοβενίας προς τις χώρες αυτές ανήλθαν σε 0,9 δισ. ευρώ (δηλαδή 22,9% περισσότερες από ό,τι τον Αύγουστο του 2020) και οι εισαγωγές σε 1,3 δισ. ευρώ (δηλαδή 62,0% περισσότερες από ό,τι τον Αύγουστο του 2020). Η αύξηση των εισαγωγών από τρίτες χώρες τον Αύγουστο του 2021 μπορεί να αποδοθεί στο αυξημένο εμπόριο με την Κίνα.

Κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του 2021, οι εξαγωγές της Σλοβενίας ανήλθαν σε 25,4 δισ. ευρώ και οι εισαγωγές σε 25,8 δισ. ευρώ. Οι εξαγωγές και οι εισαγωγές ήταν υψηλότερες σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2020, οι εξαγωγές κατά 19,5% και οι εισαγωγές κατά 26,9%. Το έλλειμμα του εξωτερικού εμπορίου ανήλθε σε 0,3 δισ. ευρώ την περίοδο αυτή, ενώ ο λόγος εξαγωγών-εισαγωγών ήταν 98,6%./ibna