Η αποστολή του ΟΑΣΕ στο Μαυροβούνιο υποστηρίζει την πρόληψη και την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας σε τοπικό επίπεδο

Η αποστολή του ΟΑΣΕ στο Μαυροβούνιο υποστηρίζει την πρόληψη και την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας σε τοπικό επίπεδο

Από τις 7 έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2021, η Αποστολή του ΟΑΣΕ στο Μαυροβούνιο διοργάνωσε στο Bijelo Polje, στο Berane, στο Plav, στο Bar και στο Ulcinj μια σειρά εργαστηρίων με επίκεντρο τις πολυτομεακές προσεγγίσεις για την υποστήριξη των γυναικών που έχουν βιώσει ενδοοικογενειακή βία.

Συμμετείχαν πάνω από 50 εκπρόσωποι βασικών και πλημμελειοδικείων, εισαγγελικών αρχών, αστυνομίας, κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υγείας, γραφείων φύλου των δήμων και ΜΚΟ.

«Κατά τη διάρκεια των διαδραστικών εργαστηρίων, οι εκπρόσωποι των θεσμικών οργάνων και των οργανώσεων που εμπλέκονται στην προστασία των επιζώντων και των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας συζήτησαν τις απαιτήσεις και τις συστάσεις που προβλέπονται στην εθνική νομοθεσία, τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης του Συμβουλίου της Ευρώπης και την έκθεση αξιολόγησης του GREVIO για το Μαυροβούνιο σχετικά με τα νομοθετικά και άλλα μέτρα που θέτουν σε εφαρμογή τις διατάξεις της Σύμβασης. Οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν επίσης τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τις καλές πρακτικές τους, διευκρίνισαν ερωτήματα και τις αντίστοιχες αρμοδιότητες, εξασφαλίζοντας ισχυρή διοργανική συνεργασία σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας”, αναφέρει η αποστολή του ΟΑΣΕ στο Μαυροβούνιο στο δελτίο τύπου.

Οι εμπειρογνώμονες σε θέματα φύλου Biljana Zeković και Aleksandra Gligorović συμφώνησαν ότι τα εργαστήρια βασίστηκαν σε εντατικές συζητήσεις μέσω των οποίων οι εκπρόσωποι των θεσμικών οργάνων και οργανισμών κατέληξαν σε κοινά συμπεράσματα και συμφώνησαν στις κατευθύνσεις για μια αποτελεσματική και αποδοτική πολυτομεακή αντιμετώπιση των περιπτώσεων ενδοοικογενειακής βίας. “Η ανάγκη για επαγγελματίες σε τομείς που σχετίζονται με την αποτελεσματική προστασία των θυμάτων και την επιβολή κυρώσεων στους δράστες διατυπώθηκε με σαφήνεια, γεγονός που είναι σημαντικό για τον σχεδιασμό μελλοντικών παρόμοιων προγραμμάτων που θα ενισχύσουν περαιτέρω τις ικανότητες των κρατικών ιδρυμάτων και οργανώσεων”, δήλωσαν οι εμπειρογνώμονες.

Η Αποστολή θα συνεχίσει να υποστηρίζει τα θεσμικά όργανα και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ώστε να συνεργαστούν για την προώθηση της ισότητας των φύλων σε μια κοινωνία με μηδενική ανοχή απέναντι στην ενδοοικογενειακή βία./ibna

Photo: OSCE/Zorica Ćeranić