Καταβλήθηκε προκαταβολή ύψους 818,4 εκατ. ευρώ στην Κροατία για την εφαρμογή του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Καταβλήθηκε προκαταβολή ύψους 818,4 εκατ. ευρώ στην Κροατία για την εφαρμογή του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, κατέβαλε προκαταβολή ύψους 818,4 εκατ. ευρώ ή 6,14 δισ. κούνα στη Δημοκρατία της Κροατίας, η οποία αποτελεί την υψηλότερη μεμονωμένη πληρωμή κονδυλίων της ΕΕ στον κρατικό προϋπολογισμό από τότε που η Κροατία έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το βασικό έγγραφο για την καταβολή αυτών των κονδυλίων είναι το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2021-2026, το οποίο έλαβε θετική αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις αρχές Ιουνίου. Το Συμβούλιο της ΕΕ το επιβεβαίωσε με την εκτελεστική απόφαση για την έγκριση της αξιολόγησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και διέθεσε συνολικά 6,3 δισεκατομμύρια ευρώ ή 47,5 δισεκατομμύρια κούνα σε επιχορηγήσεις, στη διάθεση της Κροατίας.

«Η λήψη προκαταβολικών κονδυλίων για την Κροατία σηματοδοτεί την έναρξη της υλοποίησης των επενδύσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Μετά τη φάση της διατήρησης των θέσεων εργασίας και της οικονομικής σταθερότητας στις συνθήκες της κρίσης COVID-19, δεσμευόμαστε στη διαδικασία μεταρρυθμίσεων και στη χρήση των εξασφαλισμένων ευρωπαϊκών κονδυλίων για ταχεία οικονομική ανάκαμψη και ανάπτυξη, με σαφή κατεύθυνση τη διπλή μετάβαση – ψηφιακή και πράσινη», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Κροατίας Andrej Plenković.

Η προθεσμία για την εφαρμογή όλων των μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας λήγει στις 31 Αυγούστου 2026, οπότε οι περαιτέρω εκταμιεύσεις από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα βασίζονται σε εξαμηνιαίες αιτήσεις πληρωμής, η έγκριση των οποίων θα εξαρτάται από την ικανοποιητική εκπλήρωση των δεικτών που αφορούν την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων για τις οποίες έχει δεσμευτεί η Κροατία στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Τα κονδύλια από την προκαταβολή θα κατευθύνονται στις μεταρρυθμίσεις και τα έργα που είναι πιο έτοιμα και μπορούν να υλοποιηθούν πρώτα, γεγονός που, μεταξύ άλλων, αναφέρεται στη στήριξη ενός καινοτόμου έργου για την έρευνα και την ανάπτυξη αυτόνομων οχημάτων, στην επένδυση σε υποδομές ευρυζωνικής πρόσβασης και στην εξασφάλιση πρόσβασης στο δίκτυο 5G, στην υποστήριξη επιχειρηματιών για την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη βιομηχανία, σε έργα απαλλαγής από τον άνθρακα σε κτίρια, καθώς και σε έργα διαχείρισης υδάτων που έχουν ήδη έτοιμη τεκμηρίωση μελέτης έργου, τεκμηρίωση διαγωνισμού και εξασφαλισμένες άδειες κατασκευής./ibna