Σλοβενία: Περισσότερα SMS και λιγότερα μηνύματα MMS στο δεύτερο τρίμηνο

Σλοβενία: Περισσότερα SMS και λιγότερα μηνύματα MMS στο δεύτερο τρίμηνο

Το 2ο τρίμηνο του 2021, οι χρήστες των σλοβενικών δικτύων κινητής τηλεφωνίας δημιούργησαν περισσότερες εθνικές εξερχόμενες κλήσεις, αλλά λιγότερη εθνική εξερχόμενη κίνηση από ό, τι το 2ο τρίμηνο του 2020. Περισσότερα SMS και λιγότερα μηνύματα MMS εστάλησαν, ανέφερε η εθνική στατιστική υπηρεσία.

«Το 2ο τρίμηνο του 2021, καταγράφηκαν πάνω από 1,4 εκατομμύρια ώρες εξερχόμενης φωνητικής κίνησης (εθνικής και διεθνούς) από το σταθερό δίκτυο της Σλοβενίας. Η εξερχόμενη σταθερή φωνητική κίνηση μειώθηκε κατά 7% σε ετήσια βάση. Η εθνική εξερχόμενη σταθερή κίνηση το 2ο τρίμηνο του 2021 μειώθηκε κατά 6% σε σύγκριση με το 2ο τρίμηνο του 2020. Η κίνηση από σταθερά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας αυξήθηκε κατά 9% και μόνο από επιχειρηματικούς χρήστες κατά 14%. Στην ίδια σύγκριση, η διεθνής εξερχόμενη κίνηση σταθερών τηλεφώνων μειώθηκε κατά 16%», αναφέρει η έκθεση.

Το 2ο τρίμηνο του 2021, καταγράφηκαν σχεδόν 23 εκατομμύρια ώρες συνολικής εξερχόμενης κίνησης από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας της Σλοβενίας. Η κίνηση εξερχόμενων από κινητά μειώθηκε κατά 4% σε ετήσια βάση. Σε ετήσιο επίπεδο, η εθνική εξερχόμενη κίνηση για κινητά μειώθηκε επίσης κατά 4%, ενώ η εξερχόμενη κίνηση προς τα διεθνή δίκτυα κινητής τηλεφωνίας μειώθηκε κατά 9%. Σε ένα χρόνο, η κίνηση εξερχόμενων κινητών προς σταθερά δίκτυα αυξήθηκε κατά 4%.

Την ίδια περίοδο του 2021, καταγράφηκαν σχεδόν 500 εκατομμύρια εξερχόμενες κλήσεις από σλοβενικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, 7% περισσότερες από το 2ο τρίμηνο του 2020. Οι εθνικές και διεθνείς εξερχόμενες κλήσεις κινητής τηλεφωνίας αυξήθηκαν επίσης κατά 7%. Σε ένα χρόνο ο αριθμός των εξερχόμενων κλήσεων από κινητά σε σταθερά δίκτυα αυξήθηκε κατά 17%.

Το 2ο τρίμηνο του 2021, στάλθηκαν σχεδόν 574 εκατομμύρια μηνύματα SMS, 4% περισσότερα από το 2ο τρίμηνο του 2020. Οι ιδιώτες χρήστες έστειλαν 2% περισσότερα και οι επαγγελματίες χρήστες 12% περισσότερα μηνύματα SMS από το ίδιο τρίμηνο του 2020. Πάνω από 29 εκατομμύρια μηνύματα MMS στάλθηκαν, 6% λιγότερα από το 2ο τρίμηνο του 2020.

Σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία, πάνω από 56 εκατομμύρια gigabytes δεδομένων μεταφέρθηκαν σε κινητές ευρυζωνικές συνδέσεις. Η μεταφορά δεδομένων μέσω ασύρματης τεχνολογίας Wi-Fi δεν περιλαμβάνεται. Σε σύγκριση με το 2ο τρίμηνο του 2020, η μεταφορά δεδομένων αυξήθηκε κατά 26%.

Στο τέλος του 2ου τριμήνου του 2021, υπήρχαν σχεδόν 662.000 ευρυζωνικές συνδέσεις Διαδικτύου στη Σλοβενία. Σε ένα χρόνο ο συνολικός αριθμός των ευρυζωνικών συνδέσεων Διαδικτύου αυξήθηκε κατά 4%. Από αυτές, ο αριθμός των συνδέσεων πρόσβασης οπτικών ινών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 46% όλων των ευρυζωνικών συνδέσεων, αυξήθηκε κατά 15%./ibna