Μαυροβούνιο: Η απογραφή ξεκινά την 1η Νοεμβρίου

Μαυροβούνιο: Η απογραφή ξεκινά την 1η Νοεμβρίου

Η κυβέρνηση του Μαυροβουνίου σχεδιάζει να ξεκινήσει την εφαρμογή της απογραφής την 1η Νοεμβρίου, αποκάλυψε ανεπίσημα το «Vijesti» και σύμφωνα με το σχέδιο νόμου για την απογραφή, προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος του έτους.

Η ακριβής περίοδος της απογραφής θα καθοριστεί από την κυβέρνηση.

Ο κανονισμός σχετικά με το αν η απογραφή πρέπει να είναι μόνο καταχώριση του αριθμού των κατοίκων ή αν πρέπει να καταγράφει τη θρησκεία και το έθνος δεν έχει συζητηθεί ακόμη δημόσια.

Το Συμβούλιο του Στατιστικού Συστήματος έπρεπε να δηλωθεί για το Σχέδιο την Τρίτη, αλλά, σύμφωνα με τις ανεπίσημες πληροφορίες του εν λόγω εγγράφου, η πλειοψηφία των μελών αυτού του οργάνου ήταν κατά, επειδή το έγγραφο τους παραδόθηκε μόνο στην αρχή της συνεδρίας.

Ο εκτελεστικός διευθυντής του Κέντρου Δημοκρατικής Μετάβασης (CDT), Dragan Koprivica, παραιτήθηκε από το Συμβούλιο Στατιστικού Συστήματος την Τρίτη.

Με την ευκαιρία αυτή, το CDT ανακοίνωσε ότι, σύμφωνα με την επείγουσα διαδικασία, ξεκίνησε μια ηλεκτρονική σύνοδος του Συμβουλίου, στην οποία τα μέλη πρέπει να δηλώσουν εντός 24 ωρών εάν αποδέχονται το σχέδιο νόμου για την Απογραφή.

Εκτίμησαν ότι είναι απολύτως απαράδεκτο και ταπεινωτικό να αποφασίζουμε για έναν τόσο σημαντικό νόμο με τον προτεινόμενο τρόπο χωρίς να εξηγούμε τον επείγοντα χαρακτήρα, κατά παράβαση του Κανονισμού Εργασίας του Συμβουλίου Στατιστικού Συστήματος.

Τα μέλη του Συμβουλίου ζήτησαν τη διεξαγωγή δημόσιας συζήτησης για το περιεχόμενο των δεδομένων, η συλλογή των οποίων προβλέπεται από το Σχέδιο, για τουλάχιστον 20 έως 40 ημέρες.

Παρά το γεγονός ότι η ΕΕ έχει επανειλημμένα τονίσει ότι τα δεδομένα για το έθνος, τη θρησκεία και τη γλώσσα δεν είναι καθοριστικά για την απογραφή, η κυβέρνηση έχει προβλέψει τη συλλογή τους στο Σχέδιο.

Η ΕΕ έχει συστήσει απογραφή πληθυσμού, η οποία είναι μια μέθοδος συλλογής δεδομένων με βάση τα διαθέσιμα μητρώα που τηρούνται από φορείς της κρατικής διοίκησης.

Το έγγραφο αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι τα δεδομένα θα συλλέγονται απευθείας, με τη μέθοδο των συνεντεύξεων, στους χώρους όπου ζει το άτομο, δηλαδή, όπως και πριν, με τη μέθοδο «πόρτα σε πόρτα»./ibna