Σλοβενία: Ο υπουργός Hojs για τη διάσκεψη για τα πυροβόλα όπλα στη ΝΑ Ευρώπη

Σλοβενία: Ο υπουργός Hojs για τη διάσκεψη για τα πυροβόλα όπλα στη ΝΑ Ευρώπη

Εκ μέρους της Σλοβενικής Προεδρίας, ο Υπουργός Εσωτερικών Aleš Hojs παρακολούθησε τηλεδιάσκεψη για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου πυροβόλων όπλων στη ΝΑ Ευρώπη, σκοπός της οποίας είναι η ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας για την πρόληψη του παράνομου εμπορίου πυροβόλων όπλων.

Η συνάντηση υψηλού επιπέδου, που οργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρείχε καθοδήγηση πολιτικής για την εφαρμογή των συγκεκριμένων δράσεων του σχεδίου δράσης της ΕΕ για το παράνομο εμπόριο πυροβόλων όπλων για την περίοδο 2020-2025 για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής ενός οδικού χάρτη για ολοκληρωμένο έλεγχο πυροβόλων όπλων, φορητών όπλων και ελαφρών όπλων στα Δυτικά Βαλκάνια. Η διαθεσιμότητα παράνομων πυροβόλων όπλων στην ΕΕ αποτελεί σημαντική απειλή, καθώς αυξάνει τον κίνδυνο χρήσης τους σε τρομοκρατικές επιθέσεις και οργανωμένο έγκλημα.

«Σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση απειλών (SOCTA), το εμπόριο παράνομων πυροβόλων όπλων διευκολύνει άλλες εγκληματικές δραστηριότητες, όπως η διακίνηση ναρκωτικών, και αυξάνει την απειλή βίαιων επεισοδίων στα οποία τα θύματα μπορεί να είναι εντελώς τυχαία άτομα», δήλωσε ο υπουργός Hojs. Η συνεργασία με τρίτες χώρες, ιδίως γειτονικές περιοχές, είναι το κλειδί για την επιτυχή αντιμετώπιση όλων των προκλήσεων ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου πυροβόλων όπλων.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν θέσει τον αγώνα κατά του εμπορίου πυροβόλων όπλων μεταξύ των τεσσάρων βασικών προτεραιοτήτων του σχεδίου δράσης: πρόληψη της εισόδου παράνομων όπλων στην παράνομη αγορά, βελτίωση της εικόνας πληροφοριών, βελτίωση της συνεργασίας επιβολής του νόμου και βελτίωση της διεθνούς συνεργασίας. «Η δημιουργία ισχυρών εταιρικών σχέσεων, ιδίως με τους εταίρους μας από τα Δυτικά Βαλκάνια, αποτελεί προτεραιότητα για τη Σλοβενία ​​εδώ και πολύ καιρό, γι ‘αυτό και αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της προεδρίας μας», πρόσθεσε ο υπουργός Hojs. Ο Υπουργός τόνισε επίσης: «Κάθε σχέδιο είναι εξίσου καλό όσο είμαστε επιτυχείς στην εφαρμογή μεμονωμένων μέτρων» και ζήτησε την εφαρμογή πολιτικών δεσμεύσεων.

Η συμμετοχή σε κοινές επιχειρήσεις με τα κράτη μέλη της ΕΕ αποδίδει ήδη καλά αποτελέσματα (συμμετοχή των εταίρων των Δυτικών Βαλκανίων στην προτεραιότητα των πυροβόλων όπλων EMPACT), αλλά καθώς η απειλή των παράνομων όπλων παραμένει υψηλή, η δημιουργία και η εφαρμογή μηχανισμών όπως το σχέδιο δράσης της ΕΕ και Το Περιφερειακό Σχέδιο αποτελεί σημαντική συμβολή στην ειρήνη και την ασφάλεια σε περιφερειακό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο./ibna