Β -Ε: Οι διεθνείς οργανισμοί αξιολόγησης επιβεβαίωσαν την κυριαρχία της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης

Β -Ε: Οι διεθνείς οργανισμοί αξιολόγησης επιβεβαίωσαν την κυριαρχία της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης

Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Moody’s επιβεβαίωσε την πιστοληπτική ικανότητα της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, «B3» με σταθερές προοπτικές, ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα της Βοσνίας -Ερζεγοβίνης (CBBC).

Η Κεντρική Τράπεζα της Β-Ε αναγνωρίζεται ως ένα ίδρυμα που εφαρμόζει αποτελεσματικά τη ρύθμιση του νομισματικού συμβουλίου και απολαμβάνει υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας και αναγνωρίζεται ως θετικός παράγοντας θεσμικής δύναμης και διαχείρισης.

Η δημοσιονομική ισχύς της χώρας βαθμολογείται καλύτερα, σε σύγκριση με τις χώρες της ίδιας κρατικής αξιολόγησης. Τα ήπια πλεονάσματα του προϋπολογισμού από προηγούμενες περιόδους, τόσο τη δομή όσο και το επίπεδο του δημόσιου χρέους, έχουν δημιουργήσει δημοσιονομικό χώρο για την αντιμετώπιση της πανδημίας, χωρίς σημαντική αύξηση των δημοσιονομικών ευπαθειών.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η δημοσιονομική αξιολόγηση περιορίζεται κυρίως από μια σύνθετη πολιτική δομή που επιβραδύνει τη θεσμική πρόοδο και πρόοδο στον τομέα των οικονομικών μεταρρυθμίσεων. Αυτοί οι αρνητικοί παράγοντες εξουδετερώθηκαν εν μέρει από το μέτριο επίπεδο χρέους και δέσμευσης της διεθνούς κοινότητας στην οικονομική σταθεροποίηση της χώρας.

Επίσης, ο διεθνής οργανισμός αξιολόγησης Standard & Poor’s επιβεβαίωσε την πιστοληπτική ικανότητα της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, η οποία είναι «Β» με σταθερές προοπτικές. Οι προοπτικές είναι προς το παρόν σταθερές καθώς ο μακροοικονομικός αντίκτυπος της πανδημίας και το ακόμη βιώσιμο επίπεδο κρατικού χρέους έχει εκτιμηθεί για να δημιουργήσει μια σημαντική ισορροπία έναντι των προαναφερθέντων παραγόντων κινδύνου.

Η αξιολόγηση του οργανισμού αξιολόγησης αναφέρει ότι η ρύθμιση του Currency Board, που εφαρμόστηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, είναι μια σημαντική άγκυρα της οικονομικής πολιτικής στην Β-Ε./ibna