Β -Ε: Το ΔΝΤ πίστωσε 254,182,273,00 SDR στην κεντρική τράπεζα της Β -Ε

Β -Ε: Το ΔΝΤ πίστωσε 254,182,273,00 SDR στην κεντρική τράπεζα της Β -Ε

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) πίστωσε κεφάλαια στο λογαριασμό της Κεντρικής Τράπεζας της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης (CBBH), με βάση την κατανομή Ειδικών Δικαιωμάτων Ανάληψης (SDR) ύψους 254.182.273,00 SDR, ανακοίνωσε η CBBH.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το καταστατικό, η CBBH, ως φορολογικός πράκτορας της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, για τα κεφάλαια που θα διατεθούν, θα πιστώσει με το αντίστοιχο ποσό 602.540.349,06 BAM τον λογαριασμό κατάθεσης για συναλλαγές του ΔΝΤ – τον κύριο λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομικών και Οικονομίας της Β-Ε.

Η Κεντρική Τράπεζα της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης θα διανείμει κεφάλαια βάσει των κατάλληλων οδηγιών από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών της B-Ε, ο οποίος είναι ο κάτοχος του λογαριασμού.

Το ΔΝΤ έχει την εξουσία να δημιουργεί άνευ όρων ρευστότητα μέσω της γενικής διανομής (κατανομής) των ΕΤΔ στις χώρες μέλη ανάλογα με το μερίδιό τους στο κεφάλαιο του ΔΝΤ, δηλαδή ποσοστώσεις. Η ποσόστωση του ΔΝΤ της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης είναι 0,06%. Η προηγούμενη διανομή SDRs για την Β-Ε έγινε το 2009 και πραγματοποιήθηκε ως μέτρο για τον μετριασμό των επιπτώσεων της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης.

Σε απάντηση στην τελευταία κρίση που προκλήθηκε από την πανδημία του COVID-19, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΝΤ αποφάσισε, στις 2 Αυγούστου 2021, μια νέα κατανομή SDR ύψους περίπου 456 δισεκατομμυρίων SDR, που ισοδυναμεί με περίπου 650 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, η οποία πιστώθηκε στις χώρες μέλη του ΔΝΤ, σε νόμισμα SDR, στους λογαριασμούς τους σε SDR στο ΔΝΤ, σε ορισμένες ποσοστώσεις για κάθε χώρα.

Η κατανομή SDR δεν είναι μια κλασική συμφωνία πίστωσης μιας χώρας με το ΔΝΤ. Η υποχρέωση βάσει αυτής της κατανομής συνίσταται σε μηνιαίο υπολογισμένο κόστος επί του σωρευτικού ποσού της κατανομής ΕΤΔ, το οποίο καταβάλλεται ανά τρίμηνο στο ΔΝΤ (Φεβρουάριος, Μάιος, Αύγουστος και Νοέμβριος). Το τέλος αποτελείται από το επιτόκιο για το SDR, αυξημένο κατά 1 μονάδα βάσης (0,01) για το τέλος υπηρεσιών του ΔΝΤ. Η υποχρέωση καταβολής του τέλους βαρύνει τα επίπεδα της Β-Ε στα οποία κατανέμεται το κατάλληλο ποσό κεφαλαίων σύμφωνα με την αρχή της διανομής./ibna