Β -Ε: Οι ΑΞΕ το 2020 ανήλθαν σε 678,2 εκατομμύρια BAM

Β -Ε: Οι ΑΞΕ το 2020 ανήλθαν σε 678,2 εκατομμύρια BAM

Η εισροή άμεσων ξένων επενδύσεων στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη το 2020 ανήλθε σε 678,2 εκατομμύρια BAM, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης (CBBH), η οποία δημοσίευσε τα αποτελέσματα της στατιστικής έρευνας για τις άμεσες ξένες επενδύσεις για το 2020.

Όσον αφορά τη γεωγραφική κατανομή, η μεγαλύτερη εισροή επενδύσεων κατά το 2020 προέρχεται από την Κροατία (149,4 εκατομμύρια BAM) και στη συνέχεια από τη Σερβία (135,3 εκατομμύρια BAM).

Όσον αφορά τις δραστηριότητες, οι περισσότερες επενδύσεις πραγματοποιήθηκαν στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (τραπεζικός τομέας) ύψους 157 εκατ. BAM, στη συνέχεια στον τομέα της χονδρικής, 93,9 εκατ. BAM και στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας παραγωγή, 88,6 εκατομμύρια BAM.

«Οι εισροές επενδύσεων μπορούν να χαρακτηριστούν σχετικά καλές δεδομένης της βαθιάς παγκόσμιας ύφεσης που έχει επηρεάσει τις ικανότητες των ξένων επενδυτών, ακόμη και μια συγκεκριμένη αύξηση σε σύγκριση με το 2019 όταν οι επενδύσεις ήταν χαμηλότερες κατά 81 εκατομμύρια BAM. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι η πλειοψηφία των επενδύσεων ήταν επανεπενδύσεις κερδών από υπάρχουσες εταιρείες με ξένες επενδύσεις και ανήλθαν σε 586,3 εκατομμύρια BAM, ενώ οι επενδύσεις με τη μορφή μετοχών ήταν πολύ χαμηλότερες», αναφέρει η CBBH σε δελτίο τύπου.

Στο τέλος του 2020, το υπόλοιπο των άμεσων ξένων επενδύσεων ανήλθε σε 15,08 δισεκατομμύρια BAM. Το ποσό αυτό είναι αποτέλεσμα επενδύσεων των προηγούμενων ετών, καθώς και των εργασιών ξένων εταιρειών. Το μεγαλύτερο ποσό άμεσων επενδύσεων εξακολουθεί να αναφέρεται στην Αυστρία (2,78 δισεκατομμύρια BAM), την Κροατία (2,42 δισεκατομμύρια BAM) και τη Σερβία (κοντά στα 2,19 δισεκατομμύρια BAM).

Δεδομένων των δραστηριοτήτων, το υψηλότερο υπόλοιπο άμεσων ξένων επενδύσεων είναι στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (3,67 δισεκατομμύρια BAM), ακολουθούμενο από τις τηλεπικοινωνίες (1,74 δισεκατομμύρια BAM) και το χονδρικό εμπόριο (1,41 δισεκατομμύρια BAM).

Σύμφωνα με την πολιτική ελέγχου και βάσει πρόσθετων δεδομένων που συλλέχθηκαν στη φετινή έρευνα, μαζί με τη δημοσίευση δεδομένων για το 2020, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι δεδομένων και για τα δύο προηγούμενα χρόνια./ibna