Σλοβενία: Το τεστ επιβεβαίωσε τη σταθερότητα των τραπεζών στη Σλοβενία

Σλοβενία: Το τεστ επιβεβαίωσε τη σταθερότητα των τραπεζών στη Σλοβενία

Τα τεστ αντοχής που διεξήχθησαν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και την Banka Slovenije επιβεβαίωσαν τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος της Σλοβενίας, επισημαίνοντας ότι οι τράπεζες της Σλοβενίας θα τα πήγαιναν καλά ακόμη και σε δυσμενείς οικονομικές συνθήκες. Παρ ‘όλα αυτά, οι τράπεζες καλούνται να παραμείνουν προσεκτικές στο τοπίο μετά τον Covid.

Δεδομένων των προκλήσεων που σχετίζονται με τον Covid, οι τράπεζες θα πρέπει να συνεχίσουν να αξιολογούν και να διαχειρίζονται σωστά τους πιστωτικούς κινδύνους, ανέφερε η Σλοβενική κεντρική τράπεζα Banka Slovenije σε δελτίο τύπου τη Δευτέρα.

Τα φετινά stress tests από την αρχή προς τα πάνω της ΕΚΤ αφορούσαν τις μεγαλύτερες τράπεζες της Σλοβενίας, NLB και NKBM.

«Τα αποτελέσματα των test δείχνουν ότι οι τράπεζες έχουν διατηρήσει ισχυρή ανθεκτικότητα ακόμη και σε υποθετικά δυσμενή σενάρια», πρόσθεσε η Banka Slovenije.

Η κεντρική τράπεζα έχει επίσης αξιολογήσει την κατάσταση κεφαλαιακής επάρκειας σε μικρότερες τράπεζες της Σλοβενίας, θυγατρικές και την κρατική τράπεζα εξαγωγών και ανάπτυξης, SID Banka. Τα αποτελέσματα των δοκιμών δείχνουν ότι τα κεφαλαιακά αποθέματα των τραπεζών είναι επαρκή για να διασφαλίσουν ότι οι τράπεζες θα τα πηγαίνουν καλά τόσο στο βασικό όσο και στα δυσμενή σενάρια.

Η κεντρική τράπεζα διαπίστωσε επίσης ότι οι τράπεζες μείωσαν τους πιστωτικούς κινδύνους τα τελευταία τρία χρόνια και μείωσαν την έκθεση σε κινδύνους της αγοράς σε σύγκριση με τις μεγάλες τράπεζες.

Οι τράπεζες έχουν σημειώσει πρόοδο σε σύγκριση με τα αποτελέσματα των stress tests του 2018. Οι επιτυχημένες προσπάθειες για τη μείωση της μη εξυπηρετούμενης έκθεσης και τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους συνέβαλαν στη βελτίωση της κατάστασης των τραπεζών κατά μέσο όρο. Η πτώση του δείκτη κεφαλαίου ήταν πιο σημαντική φέτος σε σύγκριση με το 2018, αλλά αυτό οφείλεται κυρίως στις μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες. Οι πιστωτικοί κίνδυνοι και οι κίνδυνοι της αγοράς δημιούργησαν τον ισχυρότερο αρνητικό αντίκτυπο, αναφέρει το δελτίο τύπου.

Η NLB και η NKBM πέτυχαν ελαφρώς πάνω από το μέσο όρο αποτελέσματα με τη μείωση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας σε δυσμενή σενάρια κυρίως λόγω πρόσθετων ζημιών πιστωτικού κινδύνου και χαμηλότερων καθαρών εσόδων από τόκους.

Ο λόγος κεφαλαίου της κοινής μετοχικής βαθμίδας 1 (CET1) των δύο τραπεζών θα μειωθεί κατά 3 – 5,99 ποσοστιαίες μονάδες, όπως και οι δείκτες των περισσότερων μεγάλων τραπεζών στην ΕΕ (39 από τις 89 που αξιολογήθηκαν στο τελευταίο stress test της ΕΚΤ).

Οι δοκιμές αποσκοπούσαν στη μέτρηση της κατάστασης των μεμονωμένων τραπεζών υπό την υποθετική βάση και τις δυσμενείς οικονομικές εξελίξεις το 2021-2023./ibna