Η Σλοβενία ​​φιλοξένησε μια άτυπη συνεδρίαση της Στρατηγικής Επιτροπής για τη Μετανάστευση, τα Σύνορα και το Άσυλο (SCIFA)

Η Σλοβενία ​​φιλοξένησε μια άτυπη συνεδρίαση της Στρατηγικής Επιτροπής για τη Μετανάστευση, τα Σύνορα και το Άσυλο (SCIFA)

Ως σημερινός κάτοχος της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Σλοβενία ​​φιλοξένησε μια άτυπη σύνοδο της στρατηγικής επιτροπής μετανάστευσης, συνόρων και ασύλου (SCIFA) στις 7 και 8 Ιουλίου 2021 στο Portorož.

Τα κύρια θέματα της συνάντησης υπό την προεδρία του Matej Torkar, συμβούλου εσωτερικών υποθέσεων στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες και εθνικού αντιπροσώπου στη SCIFA, ήταν μια πρόταση σχετικά με τον κανονισμό για τις διαδικασίες ασύλου και τον ρόλο των οργανισμών της ΕΕ στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και η βοήθεια που μπορούν να παρέχουν στα κράτη μέλη της ΕΕ στον τομέα αυτό.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Σλοβενίας Aleš Hojs καλωσόρισε τους συμμετέχοντες, λέγοντας: «Η μετανάστευση και η διαχείριση των συνόρων είναι τα δύο κύρια ζητήματα που αντιμετωπίζει η ΕΕ συνολικά τα τελευταία χρόνια». Υπογράμμισε τον κρίσιμο ρόλο της Επιτροπής SCIFA: «Παίζετε σημαντικό ρόλο στην εναρμόνιση των θέσεων των κρατών μελών της ΕΕ και στην εξεύρεση κατάλληλων συγκεκριμένων λύσεων που θα μας βοηθήσουν να επιτύχουμε την καλύτερη δυνατή πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο».

Οι συμμετέχοντες συζήτησαν την πρόταση κανονισμού για τη διαδικασία ασύλου και εντός του πλαισίου της τις διαδικασίες συνόρων που θα εισήγαγαν την πρώτη επεξεργασία ορισμένων κατηγοριών αιτούντων αμέσως μετά την ένταξη στην ΕΕ. Ο υποχρεωτικός χαρακτήρας των συνοριακών διαδικασιών παραμένει το βασικό ανοιχτό ζήτημα. «Στη συνεδρίαση, η επιτροπή SCIFA διατύπωσε κατευθυντήριες γραμμές για περαιτέρω εργασίες σε τεχνικό επίπεδο σχετικά με την έκταση και τις εξαιρέσεις από τις διαδικασίες συνόρων στο πλαίσιο της αρμόδιας ομάδας εργασίας του Συμβουλίου», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Σλοβενικής εθνικής SCIFA, Matej Torkar.

Η Nataša Potočnik, Γενική Διευθύντρια της Διεύθυνσης Μετανάστευσης, η οποία συμπροεδρεύει της Επιτροπής SCIFA, εξέφρασε την ικανοποίησή της στο τέλος της συνάντησης: «Έχουν αναφερθεί ορισμένες λύσεις, οι οποίες δείχνουν ότι σημειώνουμε πρόοδο σταδιακά, βήμα προς βήμα προς την κατεύθυνση της διαμόρφωσης μιας κοινής μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ.»

Οι συμμετέχοντες συζήτησαν επίσης την (κοινή) ευθύνη της διαχείρισης των συνόρων μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και της ΕΕ. Τα κράτη μέλη φέρουν την κύρια ευθύνη για τη διαχείριση και τον έλεγχο των συνόρων, αλλά καθώς αυτό είναι κοινό συμφέρον της ΕΕ, η ΕΕ πρέπει να βοηθήσει τις χώρες στις προσπάθειές τους. «Ελέγξαμε τις εντολές των οργανισμών της ΕΕ (Frontex, EASO, Europol και Eu-Lisa) και τις επιλογές τους για την παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ που βιώνουν τη μεγαλύτερη μεταναστευτική πίεση», πρόσθεσε ο Torkar. Οι συμμετέχοντες συνέταξαν στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για το πώς μπορούμε καλύτερα να ενώσουμε τις προσπάθειες για τη βελτίωση της προστασίας των συνόρων και να βοηθήσουμε καλύτερα τις χώρες που βιώνουν τη μεγαλύτερη πίεση στο πνεύμα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης./ibna