Βουλγαρία: Με ψηφιακό πιστοποιητικό ή PCR θα εισέρχονται Ρώσοι, Ισπανοί και Κύπριοι

Βουλγαρία: Με ψηφιακό πιστοποιητικό ή PCR θα εισέρχονται Ρώσοι, Ισπανοί και Κύπριοι

Οι πολίτες της Ρωσίας, της Ισπανίας και της Κύπρου θα εισέρχονται στη Βουλγαρία μετά την παρουσίαση ψηφιακού πιστοποιητικού της ΕΕ για εξέταση ή ανάλογο έγγραφο, που δείχνουν αρνητικό αποτέλεσμα από τεστ PCR, που έχει γίνει έως 72 ώρες πριν από την είσοδο στη χώρα. Αυτό αναφέρει η απόφαση διαταγή του Υπουργείου Υγείας, που τίθεται σε ισχύ από την 8η Ιουλίου. Σε περίπτωση επιδεινωμένης επιδημικής κατάστασης στα αναφερόμενα κράτη, απέναντι στους πολίτες τους θα εφαρμόζονται ειδικά αντιεπιδημικά μέτρα, αναφέρεται επίσης στην απόφαση.

Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Υγείας της Βουλγαρίας, Dr. Stoycho Katsarov, από την 1η Ιουλίου, η είσοδος στη Βουλγαρία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την αξιολόγηση της επιδημιολογικής κατάστασης του COVID-19 στις αντίστοιχες χώρες με κριτήρια και τοποθέτηση των χωρών σε ζώνες χρώματος. Τα κριτήρια για την εκτίμηση του επιπολασμού του COVID – 19 είναι:

– Ασθένεια 14 ημερών

– Eβδομαδιαία θετικότητα των διεξαγόμενων εργαστηριακών δοκιμών

– Επίπεδο έρευνας στη χώρα

– Αναγνώριση μιας παραλλαγής του SARS-CoV-2 που προσδιορίζεται ως «ανησυχητική» παραλλαγή ·

– Έλλειψη επαρκών πληροφοριών.

Οι χρωματικές ζώνες έχουν ως εξής:

Πράσινη, Πορτοκαλί και Κόκκινη ζώνη.

Ο κατάλογος των χωρών ανά ζώνη χρώματος καθορίζεται βάσει των πληροφοριών που δημοσιεύονται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) – για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΕ και ΕΟΧ), τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και το Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων, Έλεγχος ασθενειών της Ατλάντα, των ΗΠΑ. Για όλες τις χώρες και τη διάδοση «ανησυχητικών» μεταλλάξεων, και ελλείψει δεδομένων ή ασυνεπειών στα δεδομένα, επίσημες πληροφορίες μπορούν να συλλεχθούν μέσω των δεδομένων που δημοσιεύονται στο ιστοσελίδες των εθνικών υγειονομικών αρχών.

Ο κατάλογος θα επανεξετάζεται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα και θα ενημερώνεται τη Δευτέρα, εάν είναι απαραίτητο, και μπορεί να ενημερώνεται συχνότερα εάν επιδεινωθεί η επιδημία σε μια χώρα. Η ενημερωμένη λίστα αρχίζει να ισχύει από τις 00.00 την επόμενη μέρα.

Η απόφαση περιγράφει λεπτομερώς τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας που ισχύουν για άτομα που φθάνουν από κράτη μέλη της ΕΕ, τον ΕΟΧ και την Ελβετική Συνομοσπονδία, σύμφωνα με τις ζώνες χρώματος. Αναφέρονται επίσης τα μέτρα για τους πολίτες που φθάνουν από άλλες χώρες. Οι εξαιρέσεις αναφέρονται επίσης σε ξεχωριστό σημείο της απόφασης ./ibna