Η Κροατία εντάσσεται στη Συμμαχία για την Παραγωγή Ενέργειας Χωρίς Άνθρακα

Η Κροατία εντάσσεται στη Συμμαχία για την Παραγωγή Ενέργειας Χωρίς Άνθρακα

Η Δημοκρατία της Κροατίας προσχώρησε στη Διεθνή Συμμαχία Ενέργειας χωρίς Άνθρακα και σε χώρες των οποίων το μέλλον του ενεργειακού συστήματος δεν θα εξαρτηθεί από τον άνθρακα.

Ο μόνος ενεργός σταθμός παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα στην Κροατία βρίσκεται στον κόλπο Plomin, έχει συνολική ισχύ 210 MW και εξισορροπεί το σύστημα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ανταγωνιστικότητα του ίδιου του θερμοηλεκτρικού σταθμού, ο οποίος διαθέτει άδεια λειτουργίας έως το 2040, σίγουρα θα αλλάξει στο μέλλον λόγω του συστήματος εμπορίας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (EU ETS) στο οποίο η Plomin II παρέχει επί του παρόντος περισσότερες από ένα εκατομμύριο μονάδες εκπομπών ετησίως . Το Plomin συμβάλλει στις συνολικές εκπομπές της Δημοκρατίας της Κροατίας κατά περίπου 6%.

Σχολιάζοντας την ένταξη της Κροατίας στη Συμμαχία για την Παραγωγή Ενέργειας Χωρίς Άνθρακα, ο Υπουργός Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης Tomislav Ćorić τόνισε ότι η συνολική οικονομική και κοινωνική μετάβαση θα τονώσει την ανάγκη για ηλεκτρική ενέργεια, οπότε «πρέπει να σχεδιάσουμε καλά για να φέρουμε νέες ανανεώσιμες δυνατότητες» .

«Δημιουργούμε όρους για τη διακοπή της χρήσης άνθρακα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι αυτό θα συμβεί πριν από τη λήξη της άδειας λειτουργίας του Plomin II. Η δυναμική της συμπερίληψης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα εξαρτηθεί από την ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της εφαρμογής νέων τεχνολογιών και ιδίως από την ανάπτυξη εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας», δήλωσε ο υπουργός Ćorić.

Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στρατηγικά έγγραφα, για να επιτευχθεί ο εθνικός στόχος της Δημοκρατίας της Κροατίας στο 36,6% του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην τελική κατανάλωση έως το 2030, είναι απαραίτητο να συνδεθούν πάνω από 2.500 MW νέων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ηλεκτρικό σύστημα .

Εκτός από τα μεγάλα έργα, είναι εξίσου σημαντικό να ανοίξει η δυνατότητα ενεργού συμμετοχής όλων των πολιτών και των επιχειρηματιών στο σύστημα της κατανεμημένης παραγωγής και χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, και οι προσαρμογές του συστήματος θα πάνε προς αυτή την κατεύθυνση.

Λόγω όλων των παραπάνω, η Κροατία βρίσκεται σήμερα στο δρόμο για την επίτευξη των προϋποθέσεων για τη διακοπή του άνθρακα ως καυσίμου, η οποία σίγουρα θα επιτευχθεί σύντομα./ibna