Σερβία: Ο Dačić την Πέμπτη με Brnabić και Popović για το Κεφάλαιο 23

Σερβία: Ο Dačić την Πέμπτη με Brnabić και Popović για το Κεφάλαιο 23

Την Πέμπτη, ο Πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης της Σερβίας, Ivica Dačić, θα συναντηθεί με την Πρωθυπουργό, Ana Brnabić, την Υπουργό Δικαιοσύνης, Maja Popović, καθώς και με τους εκπροσώπους του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου και του Συμβουλίου Εισαγγελέων.

Θα συζητήσουν το Σχέδιο Δράσης για το Κεφάλαιο 23 στο πλαίσιο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων μεταξύ Σερβίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανακοίνωσε το κοινοβούλιο.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στη Βουλή της Εθνικής Συνέλευσης στις 10:00 π.μ.

Το κεφάλαιο 23 αφορά τις πολιτικές της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης και των θεμελιωδών δικαιωμάτων που αποσκοπούν στη διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη της Ένωσης ως χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Η δημιουργία ανεξάρτητου και αποτελεσματικού δικαστικού σώματος είναι υψίστης σημασίας. Η αμεροληψία, η ακεραιότητα και ένα υψηλό επίπεδο εκδίκασης από τα δικαστήρια είναι απαραίτητα για τη διαφύλαξη του κράτους δικαίου. Αυτό απαιτεί μια σταθερή δέσμευση για την εξάλειψη των εξωτερικών επιρροών στο δικαστικό σώμα και για τη διάθεση επαρκών οικονομικών πόρων και κατάρτισης. Πρέπει να υπάρχουν νομικές εγγυήσεις για τις διαδικασίες δίκαιης δίκης. Ομοίως, τα κράτη μέλη πρέπει να καταπολεμήσουν αποτελεσματικά τη διαφθορά, καθώς αποτελεί απειλή για τη σταθερότητα των δημοκρατικών θεσμών και του κράτους δικαίου. Απαιτείται ένα σταθερό νομικό πλαίσιο και αξιόπιστοι θεσμοί για τη στήριξη μιας συνεκτικής πολιτικής πρόληψης και αποτροπής της διαφθοράς. Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ, όπως κατοχυρώνονται από το κεκτημένο και από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων./ibna