Β-Ε: Ο Izetbegović ζήτησε καθεστώς υποψήφιας χώρας για τη Β-Ε

Β-Ε: Ο Izetbegović ζήτησε καθεστώς υποψήφιας χώρας για τη Β-Ε

Ο Πρόεδρος της Βουλής του Λαού της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης (Β-Ε), Bakir Izetbegović, δήλωσε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (AFET) τη Δευτέρα ότι «η χορήγηση καθεστώτος υποψήφιας χώρας για τη Β-Ε εντός του τρέχοντος έτους θα αποτελέσει σημαντικό κίνητρο για πολιτειακούς και πολιτικούς θεσμούς και τους πολίτες της Β-Ε».

Ο Ιζετμπέγκοβιτς ανέφερε ότι το AFET διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία ολοκλήρωσης της Β-Ε στην ΕΕ

«Το περιεχόμενο της τελευταίας έκθεσης για τη Β-Ε που εκπόνησε ο εισηγητής Paulo Rangel, καθώς και οι τροπολογίες των βουλευτών και ο τρόπος αντιμετώπισης αυτών των τροπολογιών, δείχνουν υψηλό επίπεδο γνώσης και κατανόησης της κατάστασης στη Β-Ε, τις ανάγκες της στο δρόμο να γίνουν μέλη και να επιβεβαιώσουν ιδιαίτερα τη δέσμευση των μελών αυτής της Επιτροπής για το ευρωπαϊκό μέλλον της Β-Ε», δήλωσε ο Izetbegović.

Τόνισε ότι η πλήρης ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) είναι ένας από τους στρατηγικούς στόχους της Β-Ε και ότι όλες οι συστάσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη αυτού του στόχου είναι ευπρόσδεκτες, ιδίως εκείνες που σχετίζονται με την ενίσχυση του κράτους δικαίου, των δημοκρατικών θεσμών, την εξάλειψη των διακρίσεων στην υφιστάμενο συνταγματικό πλαίσιο και την εκλογική νομοθεσία.

«Η καθιέρωση ευρωπαϊκών δημοκρατικών προτύπων, όπως εκείνων που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη της ΕΕ και τα οποία αποτρέπουν οποιαδήποτε μορφή διάκρισης σε εθνικό, θρησκευτικό, εδαφικό ή οποιοδήποτε άλλο λόγο, αποτελεί προτεραιότητα για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη», τόνισε ο Bakir Izetbegović.

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Λαών ευχαρίστησε τα μέλη της AFET που αναγνώρισαν την ανάγκη συμμετοχής εκπροσώπων όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων, με τη διαμεσολάβηση εκπροσώπων της ΕΕ και τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, σε συνομιλίες σχετικά με τη συνταγματική μεταρρύθμιση και την εκλογική νομοθεσία.

«Η τακτική επικοινωνία και ο συντονισμός των δραστηριοτήτων με αυτήν την Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ είναι απαραίτητα για την πορεία της Β-Ε προς ένταξη στην ΕΕ», δήλωσε ο Izetbegović, σημειώνοντας ότι η πανδημία Covid-19 “αποκάλυψε την πλήρη έκταση της σημασίας αυτής της συνεργασίας».

Η Β-Ε αντιμετωπίζει επίσης την κρίση των μεταναστών, είπε, εξηγώντας ότι ένας μεγάλος αριθμός μεταναστών χρησιμοποιούν τη Β-Ε ως χώρα διέλευσης προς την ΕΕ.

«Η συγκέντρωσή τους αποκλειστικά σε μέρη της χώρας όπου ζουν Μουσουλμάνοι αποτελεί πρόκληση ανθρωπιστικής βοήθειας και ασφάλειας για τις τοπικές κοινότητες και τους θεσμούς της Β-Ε», προειδοποίησε ο Bakir Izetbegović.

Ωστόσο, παρά όλα αυτά που αμφισβητήθηκαν, η Β-Ε συνέχισε να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της στην πορεία προς την ΕΕ και πέτυχε πρόοδο στην εκπλήρωση των 14 βασικών προτεραιοτήτων που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όρισε για τη χώρα για την επίτευξη του καθεστώτος υποψήφιας της ΕΕ.

«Η χορήγηση του καθεστώτος ως υποψήφιας χώρας στη Β-Ε φέτος θα ήταν ένα σαφές μήνυμα και ένα σημαντικό κίνητρο για τα ιδρύματα που συμμετέχουν στη διαδικασία ένταξης, τους πολιτικούς φορείς λήψης αποφάσεων, και ιδιαίτερα τους πολίτες της Β-Ε, οι οποίοι είναι υπερβολικά αφοσιωμένοι στην ευρωπαϊκή προοπτική του κράτους», κατέληξε ο Izetbegović./ibna