Σε λιγότερο από μία εβδομάδα, η Σλοβενία ​​αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Σε λιγότερο από μία εβδομάδα, η Σλοβενία ​​αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Λιγότερο από μία εβδομάδα προτού η Σλοβενία ​​αναλάβει επίσημα το τιμόνι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Υπουργός Εξωτερικών Anže Logar περιέγραψε τις προτεραιότητες και τους στόχους της Σλοβενικής Προεδρίας, η οποία έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθετεί σημαντικά πακέτα για την πράσινη και ψηφιακή ανανέωση και οικοδόμηση της ανθεκτικότητάς της. «Η Προεδρία είναι μια ευκαιρία να ενισχυθεί η ολοκλήρωση εντός της ΕΕ και εντός των θεσμικών της οργάνων και να κατευθυνθεί η ανάπτυξη προς μια καινοτόμο και δημιουργική κοινότητα βασισμένη στη βιώσιμη ανάπτυξη», τόνισε ο υπουργός Logar.

Η Προεδρία θα βασίζεται σε τέσσερις ουσιαστικούς πυλώνες, οι οποίοι θα συγκεντρωθούν στο σύνθημα «Μαζί. Ανθεκτική. Ευρώπη.” Η Σλοβενία ​​έχει δώσει προτεραιότητα στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας, της ανάκαμψης και της στρατηγικής αυτονομίας της Ένωσης. Ο υπουργός Logar τόνισε την ανάγκη η Ένωση να αναπτύξει ενεργά τα διδάγματα που αντλήθηκαν κατά την πανδημία. Καθώς προσπαθούμε για μια ανάκαμψη που θα καλύπτει όλους τους τομείς της οικονομίας και όλων των μερών της κοινωνίας το συντομότερο δυνατό, θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον μηχανισμό ανάκαμψης και στο πακέτο αποκατάστασης της επόμενης γενιάς της ΕΕ. Το τελευταίο βασίζεται σε πράσινες και ψηφιακές μεταβάσεις.

Μαζί με τα τρία βασικά ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, η Σλοβενία ​​θα έχει μια μοναδική ευκαιρία να ηγηθεί της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης. Το μεγαλύτερο μέρος της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της Σλοβενικής Προεδρίας, όταν η Σλοβενία ​​θα προεδρεύει επίσης της Διάσκεψης εξ ονόματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης θα βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο της 16ης έκδοσης του στρατηγικού φόρουμ Bled, όπου οι ευρωπαίοι ηγέτες θα αντιμετωπίσουν τις κύριες στρατηγικές προκλήσεις για την Ευρώπη και θα συζητήσουν τη μελλοντική πορεία ανάπτυξης των ευρωπαϊκών αξιών. «Θα επενδύσουμε τις προσπάθειές μας για την προώθηση της συζήτησης για το είδος της Ευρώπης στην οποία θέλουμε να ζήσουμε στο μέλλον», τόνισε ο υπουργός Logar.

Η ενίσχυση των ευρωπαϊκών αξιών που αποτελούν τη βάση της συνεργασίας και η κατανόησή μας για κοινές προκλήσεις θα βρίσκεται στο επίκεντρο του τρίτου στόχου της Σλοβενίας. Το κράτος δικαίου και η ενδυνάμωση του είναι οι αξίες στις οποίες βασίζεται και στέκεται σταθερή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως εκ τούτου, η Σλοβενική Προεδρία θα αγωνιστεί για συνέργειες μεταξύ των διαφόρων μηχανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το κράτος δικαίου και για την καλύτερη κατανόηση των διαφόρων συστημάτων στα κράτη μέλη. Σε αυτό το πλαίσιο, ο υπουργός Logar είπε ότι «πιστεύουμε ότι η καλή κατανόηση των συνταγματικών, κοινωνικοοικονομικών, πολιτικών, ιστορικών και όλων των άλλων ομοιοτήτων και διαφορών μεταξύ των κρατών μελών μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση του κράτους δικαίου στην ΕΕ».

«Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τον ενεργό και ορατό ρόλο της Ένωσης στη διεθνή κοινότητα», τόνισε ο υπουργός. Η Σλοβενία ​​θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση στην άμεση γειτονιά και στην ανάπτυξη των διατλαντικών σχέσεων. «Το ευρωπαϊκό μέλλον των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων και η συνέχιση της διαδικασίας διεύρυνσης πρέπει να καταστεί το στρατηγικό συμφέρον της Ένωσης», δήλωσε ο υπουργός.

«Ο οδικός μας χάρτης επικεντρώνεται στην κοινωνικοοικονομική ανάκαμψη και στην ενσωμάτωση των Δυτικών Βαλκανίων σε διάφορους τομείς της ευρωπαϊκής πολιτικής, που κυμαίνονται από υποδομή, μεταφορές και ενεργειακή συνδεσιμότητα έως έρευνα και καινοτομία, απαλλαγή από τον άνθρακα, ψηφιοποίηση και ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο. Όλα αυτά είναι ζωτικής σημασίας για μια αξιόπιστη και ασφαλή Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία θα θέλαμε να τονίσουμε στη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων, που θα διοργανωθεί από τη Σλοβενία ​​αυτό το φθινόπωρο».

Την 1η Ιουλίου, η Σλοβενία ​​θα πάρει το τιμόνι της ΕΕ για δεύτερη φορά. «Η επιτυχία της σλοβενικής Προεδρίας, καθώς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαρτάται από κοινές προσπάθειες των κρατών μελών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων για να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία και να βελτιώσουν τη λειτουργία της Ένωσης πριν από μελλοντικές κρίσεις. Ταυτόχρονα, ας βεβαιωθούμε ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε επιτυχώς τις τρέχουσες οικονομικές, κοινωνικές και επίσης γεωστρατηγικές προκλήσεις», παρότρυνε ο υπουργός Logar./ibna