Μαυροβούνιο: Το δημόσιο χρέος μειώθηκε στο 88,37% του ΑΕΠ

Μαυροβούνιο: Το δημόσιο χρέος μειώθηκε στο 88,37% του ΑΕΠ

Το συνολικό κρατικό χρέος του Μαυροβουνίου, χωρίς καταθέσεις, στα τέλη Μαρτίου, ανήλθε σε περίπου 4,1 δισεκατομμύρια ευρώ ή 88,37 τοις εκατό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ), σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών και Κοινωνικής Πρόνοιας.

«Κατά το πρώτο τρίμηνο, σημειώθηκε μείωση του δημόσιου χρέους σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του περασμένου έτους, περίπου 233,4 εκατομμύρια ευρώ, κυρίως λόγω της αποπληρωμής του χρέους των ευρωομολόγων που εκδόθηκαν το 2016 στο ποσό των 227,45 εκατομμυρίων ευρώ», δήλωσε το Υπουργείο.

Το συνολικό δημόσιο χρέος με τις καταθέσεις ανήλθε σε 3,57 δισεκατομμύρια ευρώ ή 77 τοις εκατό του ΑΕΠ.

«Το εξωτερικό χρέος ανήλθε σε 3,64 δισεκατομμύρια ευρώ ή 78,56 τοις εκατό του ΑΕΠ, ενώ το εσωτερικό χρέος ανήλθε σε 454,76 εκατομμύρια ευρώ ή 9,81 τοις εκατό του ΑΕΠ. Στο τέλος Μαρτίου, οι καταθέσεις ανήλθαν σε 527,26 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένων 38,45 χιλιάδων ουγγιών χρυσού, αξίας 55,38 εκατομμυρίων ευρώ ή 11,37 τοις εκατό του ΑΕΠ », ανέφερε το υπουργείο στην έκθεση για το χρέος.

Το Υπουργείο ανέφερε ότι αναλήφθηκαν συνολικά 23,87 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο, εκ των οποίων 11,28 εκατ. ευρώ, ή 13,25 εκατ. USD, αφορούσαν την ανάληψη πιστωτικών κεφαλαίων για την κατασκευή του τμήματος προτεραιότητας Smokovac – Uvac – Mateševo.

«Περίπου 12,59 εκατομμύρια ευρώ αναλήφθηκαν κατά το τέταρτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους για την υλοποίηση έργων στον τομέα των κοινοτικών δραστηριοτήτων, της ενεργειακής απόδοσης, της γεωργικής ανάπτυξης, της μεταρρύθμισης της φορολογικής διοίκησης, της βελτίωσης των οδικών υποδομών, της προμήθειας στρατιωτικού εξοπλισμού κ.λπ.». είπε το υπουργείο.

Δεν πραγματοποιήθηκαν πιστωτικές ρυθμίσεις κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

«Κατά το πρώτο τρίμηνο, η αποπληρωμή του δημόσιου χρέους βάσει κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε, συνολικού ποσού 286,37 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 37,83 εκατ. ευρώ αφορούσαν την αποπληρωμή χρέους σε κατοίκους, ενώ η αποπληρωμή χρέους σε μη μόνιμους κατοίκους ανήλθε σε 248,54 εκατομμύρια ευρώ », δείχνουν στοιχεία από το Υπουργείο.

Το Υπουργείο πρόσθεσε ότι την ίδια περίοδο, ο τόκος ύψους 24,32 εκατομμυρίων ευρώ αποπληρώθηκε, εκ των οποίων η αποπληρωμή των εγχώριων τόκων ανήλθε σε 1,41 εκατομμύρια ευρώ και οι ξένοι τόκοι σε 22,91 εκατομμύρια ευρώ.

«Η μείωση του χρέους βάσει των παλαιών αποταμιεύσεων σε ξένο νόμισμα κατά την περίοδο αναφοράς ανήλθε σε 160 χιλιάδες ευρώ», κατέληξε το Υπουργείο./ibna