Β-Ε: Η CBBH διενήργησε έρευνα σχετικά με την τραπεζική πιστωτική δραστηριότητα

Β-Ε: Η CBBH διενήργησε έρευνα σχετικά με την τραπεζική πιστωτική δραστηριότητα

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021, οι όροι δανεισμού σε νοικοκυριά και εταιρείες συνέχισαν να γίνονται αυστηρότεροι, αλλά με ελαφρώς χαμηλότερη ένταση σε σύγκριση με το 2020, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας σχετικά με τον τραπεζικό δανεισμό για το πρώτο τρίμηνο του 2021 που διεξήγαγε η Κεντρική Τράπεζα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης (CBBH).

Τα δημοσιευμένα αποτελέσματα δείχνουν ότι με τις εταιρείες, δεν υπήρχαν διαφορές στις αλλαγές για τα μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα δάνεια, και οι κύριοι λόγοι για τους αυστηρούς πιστωτικούς όρους και προϋποθέσεις ήταν οι παράγοντες των τραπεζών που σχετίζονται με την αντίληψη του κινδύνου. Ταυτόχρονα, τα αποτελέσματα δείχνουν μείωση της ζήτησης για εταιρικά δάνεια, η οποία είναι ιδιαίτερα εμφανής για τα μακροπρόθεσμα δάνεια. Όσον αφορά τη ζήτηση για βραχυπρόθεσμα δάνεια, μετά από ελαφρά αύξηση το τέταρτο τρίμηνο του 2020, το πρώτο τρίμηνο του 2021, αυτή η τάση άλλαξε και σημειώθηκε χαμηλότερη ζήτηση.

Στην περίπτωση των στεγαστικών δανείων, είναι εμφανής η σύσφιξη των πιστωτικών όρων και προϋποθέσεων, κάτι που ισχύει ιδιαίτερα για τα δάνεια για τη χρηματοδότηση ακινήτων. Οι λόγοι σχετίζονται επίσης στενά με την αντίληψη του αυξημένου κινδύνου από τις τράπεζες, ενώ από την άλλη πλευρά, οι τράπεζες ανέφεραν ότι ο αυξημένος ανταγωνισμός στην αγορά τις αναγκάζει να διευκολύνουν τις πιστωτικές συνθήκες. Όσον αφορά τη ζήτηση πίστωσης από τα νοικοκυριά, σημειώθηκε μια πολύ μικρή μείωση, η οποία δείχνει ότι η ζήτηση σε αυτό το τμήμα ομαλοποιείται σταδιακά μετά τη δυσμενή τάση το 2020 και αυτές οι τράπεζες υποδηλώνουν ότι η ζήτηση θα αυξηθεί ελαφρώς το δεύτερο τρίμηνο του 2021.

Πιο λεπτομερείς εξηγήσεις και πλήρη αποτελέσματα μπορείτε να βρείτε στην ενότητα Στατιστικές πληροφορίες στον ιστότοπο CBBH, σύνδεσμος https://www.cbbh.ba/Content/Read/8

Η CBBH ξεκίνησε πρόσφατα αυτήν την έρευνα με στόχο τη συλλογή πληροφοριών και την κατανόηση της κίνησης των προτύπων δανεισμού και των όρων των εμπορικών τραπεζών και την επισκόπηση της προσφοράς και της ζήτησης δανείων στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η οποία, σύμφωνα με τις πρακτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενημερώνει το κοινό./ibna