Κροατία: Η ΕΕ θεωρεί το χαμηλό αναπτυξιακό δυναμικό ως το μεγάλο πρόβλημα ανάκαμψης

Κροατία: Η ΕΕ θεωρεί το χαμηλό αναπτυξιακό δυναμικό ως το μεγάλο πρόβλημα ανάκαμψης

Τα κεφάλαια που διατέθηκαν από το πρόγραμμα ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κροατία θεωρούνται ως ευκαιρία ενίσχυσης του αναπτυξιακού δυναμικού της, το οποίο εξακολουθεί να είναι χαμηλό και ως τέτοιο αποτελεί εμπόδιο για την κάλυψη των πλουσιότερων οικονομιών, δήλωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι ευπάθειες σχετίζονται με κρατικά και ιδιωτικά και εξωτερικά χρέη στο πλαίσιο της χαμηλής δυνητικής ανάπτυξης. Κοιτώντας μπροστά, το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας παρέχει μια ευκαιρία για την αντιμετώπιση των ανισορροπιών, των επενδυτικών και των μεταρρυθμιστικών αναγκών, ανέφερε η Επιτροπή σε ανάλυση σχετικά με τις μακροοικονομικές τάσεις στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Η ΕΕ παρουσίασε το εαρινό πακέτο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, «το οποίο επικεντρώνεται στην παροχή οικονομικής καθοδήγησης στα κράτη μέλη καθώς συνεχίζουν τη διαδικασία σταδιακού ανοίγματος των οικονομιών τους».

«Αυτή η καθοδήγηση στοχεύει να βοηθήσει τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την οικονομική ανάκαμψή τους, κάνοντας την καλύτερη δυνατή χρήση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (RRF), το βασικό μέσο στην καρδιά του Next Generation EU», δήλωσε η ΕΕ στον ιστότοπό της.

Το δυναμικό οικονομικής ανάπτυξης της Κροατίας είναι από τα χαμηλότερα στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, αν και έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια.

«Η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων στο πλαίσιο του Next Generation EU, ιδίως του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, αναμένεται να έχει ουσιαστικό θετικό και μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στην αύξηση του ΑΕΠ τα επόμενα χρόνια, το οποίο θα συμβάλει στην ενίσχυση της βιωσιμότητας του χρέους», δήλωσε η ΕΕ.

Η ελαφρυντική περίσταση είναι ότι τα τελευταία χρόνια, η Κροατία επαναπρογραμματίζει το χρέος της με πολύ χαμηλά επιτόκια και μακροπρόθεσμες λήξεις.

Το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί φέτος και η οικονομική ανάκαμψη θα το βοηθήσει να πέσει κάτω από το 83% του ΑΕΠ το 2022.

Το 2020, βάσει στοιχείων που επικυρώθηκαν από την Eurostat, το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης ήταν υψηλότερο και δεν πλησιάζει την τιμή αναφοράς της Συνθήκης για το 3% του ΑΕΠ σε 23 κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Κροατίας.

Η ΕΕ δήλωσε ότι τα κράτη μέλη δεν θα αναμένεται να συμμορφωθούν με τους κανόνες του Μάαστριχτ που ρυθμίζουν τα κριτήρια για το έλλειμμα και το δημόσιο χρέος.

Η εκ νέου επιβολή των κανόνων αναμένεται το 2022.

Η ΕΕ συνέστησε επίσης ότι οι δημοσιονομικές πολιτικές πρέπει να παραμείνουν υποστηρικτικές καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021.

Τα κράτη μέλη καλούνται να συνεχίσουν να «παρέχουν στοχοθετημένη και προσωρινή δημοσιονομική στήριξη το 2021 σε ένα πλαίσιο όπου ενεργοποιείται η γενική ρήτρα διαφυγής, διασφαλίζοντας παράλληλα τη δημοσιονομική βιωσιμότητα μεσοπρόθεσμα»./ibna