EE: Η Σερβία έχει σημειώσει πρόοδο σε πολλούς τομείς, αλλά υπάρχουν επίσης καθυστερήσεις

EE: Η Σερβία έχει σημειώσει πρόοδο σε πολλούς τομείς, αλλά υπάρχουν επίσης καθυστερήσεις

Η Σερβία έχει σημειώσει πρόοδο σε διάφορους τομείς, αλλά αντιμετωπίζει επίσης καθυστερήσεις και οι μεταρρυθμίσεις στους τομείς της δικαιοσύνης πρέπει να επιταχυνθούν, ιδίως όσον αφορά την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας, την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και τον χειρισμό των εγκλημάτων πολέμου, αναφέρετε  στην τελευταία ανεπίσημη έκθεση για το κράτος δικαίου στη Σερβία, στην οποία είχε πρόσβαση ο Tanjug.

Η έκθεση αναφέρει ότι υπάρχει «εξέλιξη» στη Σερβία στους τομείς του κράτους δικαίου, της δικαιοσύνης και της ελευθερίας, που καλύπτονται από τα βασικά κεφάλαια διαπραγμάτευσης 23 και 24, αλλά όχι και εκτίμηση του αντίκτυπου τους στο κράτος δικαίου στη Σερβία.

«Χρειάζεται χρόνος για να εκτιμηθεί εάν οι πολλές, πρόσφατες πρωτοβουλίες από τη δημιουργία της νέας κυβέρνησης, απέδωσαν απτά αποτελέσματα» αναγράφεται στην έκθεση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει ότι η Σερβία επεξεργάζεται μια σύσταση για την ενίσχυση της ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος και ότι απαιτείται συνεχής συνταγματική μεταρρύθμιση.

Προστίθεται ότι ο εσωτερικός κανονισμός του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου και του Συμβουλίου Εισαγγελέων του Κράτους έχει αλλάξει και πρέπει να δούμε αν αυτές οι αλλαγές έχουν μειώσει την πολιτική επιρροή στη δικαιοσύνη.

Αναφέρεται ότι ενισχύονται οι διοικητικές ικανότητες και η εσωτερική οργάνωση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, καθώς και η μείωση του αριθμού των εκκρεμών υποθέσεων σε σχέση με το 2019.

Στον τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς και του εγκλήματος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλώνει αύξηση του αριθμού των κατηγοριών από την εισαγγελία, αλλά και μείωση του αριθμού των τελικών αποφάσεων που βασίζονται σε κατηγορίες.

«Τον Νοέμβριο του 2020, η GRECO (το σώμα του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της διαφθοράς) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η σύστασή τους για ενίσχυση του Οργανισμού Καταπολέμησης του Εγκλήματος και της Διαφθοράς εκπληρώθηκε με ικανοποιητικό τρόπο» αναφέρεται στο κείμενο της έκθεσης.

Ταυτόχρονα, αναφέρεται ότι δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από τη Σερβία μια νέα στρατηγική για την καταπολέμηση της διαφθοράς, η οποία είναι μία από τις συστάσεις της Επιτροπής.

Το μέρος του κειμένου που μιλά για τα μέσα ενημέρωσης αναφέρει ότι τον Δεκέμβριο του 2020, η Σερβία υιοθέτησε ένα σχέδιο δράσης για τη στρατηγική των μέσων ενημέρωσης και δημιούργησε δύο ομάδες εργασίας – για την παρακολούθηση της εφαρμογής της στρατηγικής και της ασφάλειας των δημοσιογράφων.

Όσον αφορά τη σύσταση που αναφέρεται στο συνολικό περιβάλλον των μέσων μαζικής ενημέρωσης, οι περιπτώσεις απειλών και βίας κατά δημοσιογράφων εξακολουθούν να αποτελούν θέμα ανησυχίας και η απρόσκοπτη ελευθερία έκφρασης θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω στην πράξη, αναφέρει το κείμενο της έκθεσης.

Το “non-paper” έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ζητά την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας για τα μέσα ενημέρωσης στη Σερβία, ενισχύοντας την ανεξαρτησία της ρυθμιστικής αρχής των ηλεκτρονικών μέσων (REM) και τη διαφάνεια στον τομέα της ιδιοκτησίας και της διαφήμισης των μέσων ενημέρωσης.

Μιλώντας για το τι έχει γίνει στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων στη Σερβία, η Επιτροπή επισημαίνει την ημιτελή ίδρυση γραφείων διαμεσολαβητών και επιτρόπων για ενημέρωση δημοσίου ενδιαφέροντος καθώς και σχετικούς νόμους.

Η στρατηγική κατά των διακρίσεων έχει καθυστερήσει, ενώ οι συστάσεις για τα δικαιώματα των ανηλίκων έχουν εφαρμοστεί εν μέρει, ανέφερε η έκθεση.

Στους τομείς που καλύπτονται από το Διαπραγματευτικό Κεφάλαιο 24, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει ότι η Σερβία έχει διαχειριστεί επιτυχώς τις αυξημένες μεταναστευτικές πιέσεις, συμπεριλαμβανομένης της επίδρασης από τον κορωνοϊό στους μετανάστες, και ότι έχει επικυρωθεί μια κοινή συμφωνία διαχείρισης των συνόρων με την Frontex για την ανάπτυξη ευρωπαϊκών συνόρων. .

Προστίθεται ότι απαιτείται περαιτέρω εναρμόνιση της πολιτικής θεωρήσεων της Σερβίας με την ΕΕ όταν πρόκειται για τρίτες χώρες.

Στους τομείς της αστυνομικής συνεργασίας και της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς στη Σερβία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλώνει ότι είναι απαραίτητο να ολοκληρωθεί η Υπηρεσία του Εισαγγελέα για το Οργανωμένο Έγκλημα.

Υπήρξε μείωση του αριθμού των νέων ερευνών για σοβαρές υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος, αύξηση του αριθμού των κατηγοριών, μείωση του αριθμού των τελικών καταδίκων, ενώ η δήμευση περιουσιακών στοιχείων που πραγματοποιήθηκαν είναι χαμηλή.

Με βάση τις πληροφορίες που υπάρχουν, τα μέλη της ΕΕ εξετάζουν νέα βήματα από τη Σερβία στη διαδικασία των ενταξιακών διαπραγματεύσεων.

Μέχρι τα τέλη Ιουνίου, ανακοινώθηκε ότι η Σερβία θα πρέπει να πραγματοποιήσει μια νέα Διακυβερνητική Διάσκεψη με την ΕΕ αφιερωμένη στην εφαρμογή της νέας μεθοδολογίας προσχώρησης και να ανοίξει αρκετά νέα κεφάλαια ή συστάδες μέχρι το τέλος του έτους./ibna