Μαυροβούνιο: Το ΔΝΤ ανησυχεί για το νέο νόμο

Μαυροβούνιο: Το ΔΝΤ ανησυχεί για το νέο νόμο

Η Κεντρική Τράπεζα του Μαυροβουνίου δημοσίευσε σήμερα τη δήλωση του διαπιστευμένου εκπροσώπου του ΔΝΤ στο Περιφερειακό Γραφείο για τα Δυτικά Βαλκάνια Stephanie Eble σχετικά με το νόμο για την αναβαλλόμενη πληρωμή των πιστωτικών υποχρεώσεων των δανειστών (lex specialis).

Δήλωση:

Ο τραπεζικός τομέας του Μαυροβουνίου έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο να βοηθήσει την οικονομία να αντιμετωπίσει την πανδημία COVID-19. Από την έναρξη της πανδημίας, η Κεντρική Τράπεζα του Μαυροβουνίου έχει λάβει διάφορα μέτρα για να παρέχει υποστήριξη στους δανειολήπτες, συμπεριλαμβανομένης της στοχοθετημένης αναστολής για πολίτες που έχουν χάσει τη δουλειά τους λόγω της πανδημίας και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε τομείς με δυσμενείς επιπτώσεις. Η διάρκεια και η κάλυψη των επιλέξιμων δανειοδοτήσεων και των οικονομικών δραστηριοτήτων έχουν επίσης επεκταθεί πολλές φορές, και τώρα περιλαμβάνουν υπαλλήλους που δεν έχουν λάβει μισθούς για τρεις μήνες. Παράλληλα με τα μέτρα στήριξης που έλαβε η κυβέρνηση μέσω διαφόρων οικονομικών πακέτων, συνέβαλαν στον μετριασμό του αντίκτυπου της κρίσης στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις του Μαυροβουνίου, ιδίως στα πιο ευάλωτα.

Καθώς γίνεται η ανάκαμψη, η παροχή πιστώσεων από το τραπεζικό σύστημα θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη βοήθεια της οικονομίας να συνεχίσει να αναπτύσσεται μακροπρόθεσμα. Τα μέτρα ανακούφισης πρέπει να είναι καλά στοχευμένα, χρονικά δεσμευμένα και τελικά να καταργούνται για να διασφαλιστεί ότι η ροή νέων πιστώσεων στην οικονομία μπορεί να διατηρηθεί.

Το ΔΝΤ ανησυχεί ότι τα μη στοχευμένα μέτρα ανακούφισης που ισχύουν για όλους τους δανειολήπτες που εξετάζονται επί του παρόντος, όπως ο νόμος περί αναβολής πληρωμής των πιστωτικών υποχρεώσεων των δικαιούχων δανείων (Lex Specialis), θα μπορούσαν να βλάψουν την ικανότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα να παρέχει χρηματοδότηση σε νοικοκυριά και εταιρείες και ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ανάκαμψη. Επιπλέον, ένα τέτοιο γενικό μέτρο θα ευνοούσε επίσης τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τα χρέη τους.

Το Μαυροβούνιο πρέπει να διατηρήσει την ικανότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα να διαδραματίσει τον βασικό του ρόλο στην παροχή χρηματοδότησης για τη στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης, και τελικά να ενισχύσει τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της χώρας./ibna