Β-Ε: Χαιρετίζεται η πρόοδος σε ορισμένους τομείς

Β-Ε: Χαιρετίζεται η πρόοδος σε ορισμένους τομείς

Αντιπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συζήτησαν με τις αρμόδιες αρχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης κατά την 5η συνεδρίαση της υποεπιτροπής για τις μεταφορές, την ενέργεια, το περιβάλλον και την περιφερειακή ανάπτυξη τις πιο πρόσφατες εξελίξεις σε αυτούς τους τομείς.

«Η Επιτροπή χαιρέτισε την πρόοδο που σημείωσε η Βοσνία-Ερζεγοβίνη σε ορισμένους τομείς και ενθάρρυνε τη χώρα να συνεχίσει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και την ανάπτυξη εθνικών τομεακών στρατηγικών και νομοθεσίας», ανακοίνωσε η αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Β-Ε.

Όσον αφορά τις μεταφορές, η Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίησή της για την έγκριση των κοινοτικών σχεδίων δράσης για τις μεταφορές για τη διευκόλυνση της οδικής ασφάλειας, των σιδηροδρόμων και των μεταφορών από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, καθώς αποτελούν βασικό στοιχείο για την υποστήριξη του οικονομικού και επενδυτικού σχεδίου. Η διαχείριση της οδικής ασφάλειας πρέπει να ενισχυθεί με τη σύσταση ενός κορυφαίου Οργανισμού Οδικής Ασφάλειας. Μια επιτυχημένη σιδηροδρομική μεταρρύθμιση απαιτεί έναν πλήρως ανεξάρτητο ρυθμιστικό φορέα και ανεξάρτητες αρχές διερεύνησης και ασφάλειας, όλα σε κρατικό επίπεδο, και έναν πλήρη διαχωρισμό των διαχειριστών υποδομής και των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων εντός των ιστορικών σιδηροδρομικών εταιρειών. Η κατανόηση της ρυθμιστικής αρχής πολιτικής αεροπορίας, και ιδίως στον πάροχο υπηρεσιών αεροναυτιλίας, πρέπει να αντιμετωπιστεί για να αποφευχθεί ο κίνδυνος προβλημάτων εποπτείας της ασφάλειας.

Όσον αφορά την ενέργεια, η Επιτροπή επανέλαβε την έκκλησή της να προχωρήσει στην εφαρμογή της ενεργειακής στρατηγικής-πλαισίου σύμφωνα με την πράσινη ατζέντα και τη συμφωνία για το κλίμα του Παρισιού. Η χώρα εξακολουθεί να μην ευθυγραμμίζεται με το τρίτο πακέτο ενέργειας στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου, το οποίο εμποδίζει την αποτελεσματική ολοκλήρωση στις περιφερειακές αγορές ενέργειας. Η Επιτροπή ενθάρρυνε τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη να προχωρήσει σε ένα φιλόδοξο Εθνικό Σχέδιο Ενέργειας και Κλίματος με σαφή δέσμευση για την απολιγνιτοποίηση και την προοδευτική κατάργηση του άνθρακα στην παραγωγή ενέργειας. Και οι δύο αντιπροσωπείες αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τη σχεδιαζόμενη εγκατάσταση αποθήκευσης ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένων πυρηνικών καυσίμων στην τοποθεσία στην Trgovska Gora στα σύνορα με τη Β-Ε.

Όσον αφορά το περιβάλλον, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη ενέκρινε την Πράσινη Ατζέντα για τα Δυτικά Βαλκάνια στη Διάσκεψη Κορυφής της Σόφιας τον Νοέμβριο του 2020. Δεσμεύθηκε για φιλόδοξες δράσεις, συμπεριλαμβανομένου της απαλλαγής από τον άνθρακα και της επίτευξης της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη πρέπει επειγόντως να αρχίσει να εφαρμόζει την εθνική περιβαλλοντική προσέγγιση της ΕΕ Στρατηγικής με βάση ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σχέδιο για τη Β-Ε και να προχωρήσει στην ανάπτυξη μιας εθνικής Στρατηγικής Προστασίας του Περιβάλλοντος στη Β-Ε. Ιδιαίτερη σημασία έχουν η πλήρης εφαρμογή της οριζόντιας νομοθεσίας (περιβαλλοντικές εκτιμήσεις), επίσης σε διεθνές πλαίσιο, και η εναρμόνιση με το κεκτημένο για τη διαχείριση των υδάτων και των αποβλήτων, την καταπολέμηση και την παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, καθώς και την προώθηση της βιοποικιλότητας, όλα σε εθνικό επίπεδο εναρμονισμένα. Η Επιτροπή χαιρέτισε την έγκριση του σχεδίου δράσης τον Ιανουάριο του 2021 για την εφαρμογή των συστάσεων από ομότιμους κριτές σχετικά με το σύστημα πολιτικής προστασίας.

Όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, η Επιτροπή χαιρέτισε το γεγονός ότι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη ήταν από τις πρώτες χώρες που υπέβαλαν τον Απρίλιο του 2021 την αναθεωρημένη εθνική απόφαση για συνεισφορά στη βάσει της συμφωνίας του Παρισιού. Ωστόσο, θα μπορούσε να ήταν πιο φιλόδοξο. Η χώρα πρέπει να επικεντρωθεί στη σταδιακή κατάργηση του άνθρακα για να προχωρήσει από τον άνθρακα στην πράσινη μετάβαση.

Όσον αφορά την περιφερειακή ανάπτυξη, η Επιτροπή υπογράμμισε εκ νέου την ανάγκη ανάπτυξης της εθνικής στρατηγικής περιφερειακής ανάπτυξης και καταπολέμησης των αυξανόμενων ανισορροπιών μεταξύ των διοικητικών επιπέδων. Η Β-Ε πρέπει να ενισχύσει τις διοικητικές της ικανότητες όσον αφορά τον προγραμματισμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των κονδυλίων της ΕΕ.

Την συνάντηση προήδρευσαν για την ΕΕ ο Detlev Boeing, συντονιστής SAA και γραφείο σύνδεσης για την Αλβανία και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη στη Γενική Διεύθυνση Πολιτικών Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση, και από τον Mirza Hujić, Βοηθό Υπουργό, Υπουργείο Εξωτερικού Εμπορίου και οικονομικές σχέσεις της Β-Ε./ibna