Σλοβενία: Ο Logar συμμετείχε στην 131η σύνοδο της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης

Σλοβενία: Ο Logar συμμετείχε στην 131η σύνοδο της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Σλοβενίας, Anže Logar συμμετείχε στην εικονική 131η σύνοδο της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, υπό τη γερμανική προεδρία της Επιτροπής. Το κύριο θέμα των συζητήσεων των υπουργών ήταν η κοινή ευθύνη για τη δημοκρατική ασφάλεια στην Ευρώπη. Στην ομιλία του, ο Logar τόνισε ότι η πανδημία Covid-19 δεν αντιπροσωπεύει μόνο μια υγειονομική κρίση αλλά και μια κοινωνικοοικονομική κρίση. Η πανδημία δοκιμάζει και απειλεί τους σκληρούς κανόνες και τα πρότυπα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αναπτύχθηκαν και προστατεύονται από το Συμβούλιο της Ευρώπης.

«Ο υπουργός Logar τόνισε εξαρχής ότι ο κόσμος ήταν μάρτυρας εκτεταμένων δημοκρατικών οπισθοδρόμησης, αποδυνάμωσης του κράτους δικαίου και ανησυχητικής τάσης μη εκτέλεσης αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο Υπουργός παρείχε υποστήριξη στο Δικαστήριο του Στρασβούργου και ευχαρίστησε τη Γενική Γραμματέα για το Στρατηγικό της Πλαίσιο. Το Συμβούλιο της Ευρώπης πρέπει να συνεχίσει να μεταρρυθμίζεται και να προσαρμόζεται στις νέες προκλήσεις μετά την πανδημία: την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Υποστήριξε την υπουργική απόφαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ψηφιακή εποχή και εξέφρασε την πεποίθησή του ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ένας μοναδικός οργανισμός για τον καθορισμό προτύπων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων των νέων τεχνολογιών, ιδίως της τεχνητής νοημοσύνης, σε συνεργασία με άλλους, όπως η UNESCO, ” Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών της Σλοβενίας.

Τόνισε περαιτέρω τη δέσμευση της Σλοβενίας για αποτελεσματικό πολυμερισμό και διαφοροποιημένη διεθνή συνεργασία σε όλα τα επίπεδα (ευρωπαϊκό, εθνικό, κοινοβουλευτικό, τοπικό και περιφερειακό) για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών μας. Κατά την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης, η Σλοβενία ​​θα συνεχίσει τις προτεραιότητές της έχοντας κατά νου το Συμβούλιο της Ευρώπης. «Θέλουμε η Ένωση να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο Logar.

Στη συνάντηση, οι υπουργοί συζήτησαν επίσης την ετήσια έκθεση του Γενικού Γραμματέα για την κατάσταση της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου για το 2021, τον ρόλο του Συμβουλίου της Ευρώπης στην αντιμετώπιση συγκρούσεων και κρίσεων στην Ευρώπη και τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης αποτελεσματικότητα της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα./ibna