Νέα σιδηροδρομική γραμμή βρίσκεται σε εξέλιξη και θα συνδέσει την Ελλάδα με την Αλβανία

Νέα σιδηροδρομική γραμμή βρίσκεται σε εξέλιξη και θα συνδέσει την Ελλάδα με την Αλβανία

Η κατασκευή νέας σιδηροδρομικής γραμμής συνολικού μήκους περίπου 130 χιλιομέτρων βρίσκεται σε εξέλιξη και θα συνδέσει την Ελλάδα με την Αλβανία. Η Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημοσίευσε τη διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την εφαρμογή της αξιολόγησης και της επιλογής των επενδύσεων στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “Πρωτοβουλία για τη βελτίωση των διασυνοριακών μεταφορών μέσω της σιδηροδρομικής σύνδεσης μεταξύ Κρυσταλλοπηγής και Pogradec” με αρκτικόλεξο «Railway CB».

Αυτό το έργο είναι μέρος του έργου “CB RAILWAY”, το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός κοινού στρατηγικού επενδυτικού σχεδίου για τη σύνδεση Ελλάδας και Αλβανίας, μέσω μιας νέας σιδηροδρομικής γραμμής δυτικά από την Κρυσταλλοπηγή προς το Pogradec και νοτιοανατολικά προς το Αεροδρόμιο Καστοριάς, με συνολικό μήκος περίπου 130 χλμ. Στο εταιρικό σχήμα του εν λόγω Έργου συμμετέχει η ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε., o Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας Α.Ε. (ΟΣΕ) και το Υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας της Αλβανίας

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ Χρήστος Βίνης δήλωσε: «Το έργο πρόκειται να συνδέσει την Ελλάδα με τον σιδηρόδρομο των Βαλκανίων και της Ευρώπης. Αυτό είναι ένα άλλο κρίσιμο βήμα για την επίτευξη του εθνικού στόχου της μετατροπής της Ελλάδας σε περιφερειακού “κόμβου” για τους τομείς των  logistics και των μεταφορών στην ευρύτερη περιοχή.»/ibna