Μαυροβούνιο: Η ΚΤτΜ και η ΕΤΑΑ συμφώνησαν στην περαιτέρω συνεργασία

Μαυροβούνιο: Η ΚΤτΜ και η ΕΤΑΑ συμφώνησαν στην περαιτέρω συνεργασία

Η ομάδα της Κεντρικής Τράπεζας του Μαυροβουνίου (ΚΤτΜ) πραγματοποίησε τηλεδιάσκεψη με τον επικεφαλής του Γραφείου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) στο Μαυροβούνιο και συνεργάτες του κ. Jaap Sprey.

Το κύριο θέμα της συνάντησης ήταν η προετοιμασία της νέας στρατηγικής της ΕΤΑΑ για το Μαυροβούνιο 2021-2026. Στη στρατηγική της, η ΕΤΑΑ θέλει να στηρίξει τη χώρα μας στο Μαυροβούνιο για την επίτευξη βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και τη διαδικασία προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τον κ. Sprey, η επόμενη πενταετής στρατηγική θα επικεντρωθεί σε τρεις κύριες προτεραιότητες για τη συνεργασία ΕΤΑΑ-Μαυροβουνίου. Αυτά περιλαμβάνουν τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, τη στήριξη έργων πράσινης οικονομίας και τη βελτίωση της συνδεσιμότητας και της προσβασιμότητας του Μαυροβουνίου.

Ο Αντιπρόεδρος Kalezić ενημέρωσε τον κ. Spray για την κατάσταση του τραπεζικού τομέα και τον αντίκτυπο της κρίσης του κορωνοϊού στις δραστηριότητες των τραπεζών. Τόνισε ότι οι τράπεζες στο Μαυροβούνιο έχουν δείξει καλή ανθεκτικότητα στην κρίση. Τα προσεκτικά δημιουργημένα μέτρα της ΚΤτΜ συνέβαλαν στη διατήρηση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος και την ευκολότερη αντιμετώπιση των επιδημικών συνεπειών στην οικονομία και τον πληθυσμό.

«Η μικρή αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ως άμεση συνέπεια της κρίσης του κορωνοϊού, δεν είναι ακόμα ανησυχητική. Ωστόσο, επισημαίνει την ανάγκη για πρόσθετη προσοχή για την επαρκή διαχείριση αυτού του κινδύνου, ειδικά όταν αρχίζουν να υποχωρούν τα εκτεταμένα μέτρα της ΚΤτΜ για τον μετριασμό των επιδημικών επιπτώσεων», είπε. Πρόσθεσε ότι η ΚΤτΜ ολοκλήρωσε το έργο επισκόπησης της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων (AQR) του τραπεζικού τομέα, αναμένοντας τα αποτελέσματα στα τέλη Ιουνίου. Η Υποδιοικητής Kalezić ενημέρωσε επίσης τον συνομιλητή της για τις δραστηριότητες της ΚΤτΜ σχετικά με την εναρμόνιση του κανονιστικού πλαισίου, του νέου νόμου για τα πιστωτικά ιδρύματα και του νόμου για την εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων και των κανονισμών τους με τα βέλτιστα πρότυπα και πρακτικές των ευρωπαϊκών κεντρικών τραπεζών.

Συζήτησαν επίσης τα σχέδια της κυβέρνησης για τη δημιουργία Ταμείου Εγγύησης Πιστώσεων με την τεχνική υποστήριξη της ΕΤΑΑ κατά τη διάρκεια της συνάντησης. Μέσω του Ταμείου, η οικονομία θα είχε ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Η ΚΤτΜ θα συνεισφέρει μέσω της συμμετοχής στην ομάδα εργασίας που συγκροτήθηκε με την ευκαιρία αυτή./ibna