Β-Ε: Διεξήχθη το συνέδριο «Θεσμική υποστήριξη στην καταπολέμηση της διαφθοράς στη Β-Ε – IPAK»

Β-Ε: Διεξήχθη το συνέδριο «Θεσμική υποστήριξη στην καταπολέμηση της διαφθοράς στη Β-Ε – IPAK»

Η πρόληψη είναι το κλειδί για μια αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς, αναφέρεται σήμερα στη διάσκεψη του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ έργου «Θεσμική υποστήριξη στην καταπολέμηση της διαφθοράς στη Β-Ε – IPAK», το οποίο παρουσίασε ευρήματα και συστάσεις για τη βελτίωση της καταπολέμησης της διαφθοράς σε τομείς και θεσμούς που είναι ιδιαίτερα επιρρεπή στη διαφθορά, δηλαδή με ειδικό κίνδυνο διαφθοράς.

Στην εισαγωγική του ομιλία, ο Διευθυντής Εσωτερικών Υποθέσεων στην Αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Β-Ε, Karoly Soos, δήλωσε ότι η διαφθορά είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας.

«Η πρόληψη είναι το κλειδί για μια αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς. Η πρόληψη περιλαμβάνει διάφορες μορφές εκτίμησης κινδύνου διαφθοράς, μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου, διαφάνεια, ηθική, συμμετοχή του κοινού, ευαισθητοποίηση σχετικά με τις βλαβερές συνέπειες αυτού του φαινομένου και τη σημασία της καταπολέμησης της διαφθοράς», δήλωσε ο Soos, προσθέτοντας ότι είναι πολύ σημαντικό οι πολίτες να αναφέρουν διαφθορά .

Χαιρέτισε το γεγονός ότι αρκετά δημόσια ιδρύματα έχουν υιοθετήσει σχέδια για την καταπολέμηση της διαφθοράς, δηλαδή σχέδια ακεραιότητας, και έχουν εισαγάγει ηθική και κανονισμούς για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Ο Soos είπε ότι στο μέλλον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αλλάξει την προσέγγισή της για καλύτερη υποστήριξη της καταπολέμησης της διαφθοράς, τονίζοντας τη σημασία της τομεακής προσέγγισης.

Η ανάλυση παρουσιάστηκε από εμπειρογνώμονες που συμμετείχαν στο έργο IPAK, Biljana Vokić και Amila Kurtović, οι οποίοι δήλωσαν ότι η ανάλυση αυτή στοχεύει στον εντοπισμό και την αξιολόγηση της κατάστασης σε εκείνους τους θεσμούς και τους τομείς που είναι πιο επιρρεπείς στη διαφθορά στη Β-Ε. Καθοδηγούνται από τις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και τις εκθέσεις της GRECO, μιας ομάδας χωρών για την καταπολέμηση της διαφθοράς, οι οποίες έδειξαν ότι η διαφθορά είναι πιο παρούσα και πιο καταστροφική σε εκείνες τις περιοχές που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινή ζωές πολιτών.

Το έργο «Θεσμική υποστήριξη για την καταπολέμηση της διαφθοράς – IPAK», αξίας 750.000 ευρώ, παρέχει υποστήριξη σε όργανα και θεσμικά όργανα κατά της διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα στη Β-Ε για την αύξηση της καταπολέμησης της διαφθοράς στη χώρα σε υψηλότερο και πιο αφοσιωμένο επίπεδο./ibna