Κοινή δήλωση ενέκριναν οι συμμετέχοντες στη συνάντηση της διαδικασίας Brdo- Brijuni

Κοινή δήλωση ενέκριναν οι συμμετέχοντες στη συνάντηση της διαδικασίας Brdo- Brijuni

Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία Brdo-Brijuni ενέκριναν μια δήλωση που επιβεβαιώνει τη σημασία της συνεργασίας και των σχέσεων καλής γειτονίας στα Δυτικά Βαλκάνια. Καλούν επίσης την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιταχύνει την είσοδο όλων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην κοινότητά της.

«Η διαδικασία Brdo-Brijuni αύξησε την ευαισθητοποίηση των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ σχετικά με τη σημασία της ταχύτερης διεύρυνσης στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Υπογραμμίστηκε η ανάγκη να χρησιμοποιηθεί η ανάκαμψη από τις συνέπειες της πανδημίας ως ευκαιρία για μια πράσινη και ψηφιακή μετάβαση που θα οδηγήσει σε αειφόρο ανάπτυξη, προσφέροντας ευκαιρίες στις νεότερες γενιές,» υπογραμμίζει η Διακήρυξη.

Χαιρέτισαν την έγκριση του οικονομικού και επενδυτικού σχεδίου της ΕΕ για τα Δυτικά Βαλκάνια από τον Οκτώβριο του 2020 και το γεγονός ότι συνοδεύτηκε από σημαντικούς χρηματοοικονομικούς πόρους.

«Ως μέρος της Ευρώπης, τα Δυτικά Βαλκάνια έχουν το δικαίωμα και την ευθύνη να συμβαδίζουν όσο το δυνατόν περισσότερο με την ανάπτυξη του μέλους της ΕΕ. Εμείς, οι ηγέτες της Διαδικασίας Brdo- Brijuni, δεσμευόμαστε για ένα κοινό όραμα για την Ευρώπη, ολόκληρη, ελεύθερη και ειρηνική. «Υπογραμμίζουμε τη δέσμευσή μας για ειρήνη και σταθερότητα, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων καλής γειτονίας», ανέφεραν οι ηγέτες.

Επισημαίνουν ότι «τα Δυτικά Βαλκάνια είναι μέρος της Ευρώπης και η ενοποίηση της Ευρώπης δεν τελείωσε χωρίς τα Δυτικά Βαλκάνια. Με την ένταξη στην ΕΕ, «τα σύνορα μεταξύ των κρατών μελών καθίστανται λιγότερο σημαντικά και αυτό επιτρέπει έναν ευρύτερο χώρο για τη συνύπαρξη της πολυφωνίας και των εθνικών ταυτοτήτων».

«Επαναβεβαιώνουμε την ανάγκη να λάβουμε υπόψη τους αγνοούμενους κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης στην πρώην Γιουγκοσλαβία και την ανάγκη διερεύνησης των συνθηκών υπό τις οποίες εξαφανίστηκαν, για να προσαχθούν οι επιτιθέμενοί τους στη δικαιοσύνη, οι οποίες θα συμβάλουν στη συμφιλίωση, την ειρήνη και τη σταθερότητα», σημειώνει η δήλωση.

Αναφέρει επίσης ότι «η διεύρυνση της ΕΕ προς την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων έχει πολιτικό, ασφάλειας και οικονομικό ενδιαφέρον για την ΕΕ, μια γεωπολιτική ανάγκη και την πιο σημαντική πολιτική προϋπόθεση για ένα σταθερό, ευημερών και βιώσιμο μέλλον για την Ευρώπη.

«Η ΕΕ πρέπει να εμπλακεί πιο ενεργά στα Δυτικά Βαλκάνια και να ενθαρρύνει τις χώρες να πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης το συντομότερο δυνατό. Κάθε εταίρος γνωρίζει ότι πρέπει να υιοθετήσει και να εφαρμόσει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, ιδίως στον νομικό τομέα, τον εκδημοκρατισμό και την οικονομία. «Η ικανότητα της ΕΕ είναι αρκετή για να δεχτεί τα Δυτικά Βαλκάνια ως νέα μέλη», δήλωσαν οι ηγέτες.

Τόνισαν «τη σημασία του καθεστώτος χωρίς βίζα για την Πρίστινα και κάλεσαν την ΕΕ να ξεκινήσει και να τερματίσει τις διαπραγματεύσεις με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία για ένταξη στην ΕΕ το συντομότερο δυνατό».

Στο τέλος της Διακήρυξης, χαιρετίστηκε η πρόθεση της Σλοβενίας να πραγματοποιήσει τη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων κατά τη διάρκεια της προεδρίας της στην ΕΕ./ibna