Κύπρος: Ο Αναστασιάδης παρουσίασε τον οδικό χάρτη για την μετα-COVID εποχή

Κύπρος: Ο Αναστασιάδης παρουσίασε τον οδικό χάρτη για την μετα-COVID εποχή

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης παρουσίασε το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της κυβέρνησης τη Δευτέρα, στόχος του οποίου, όπως είπε, δεν είναι μόνο η ανάκαμψη της οικονομίας, αλλά η δημιουργία ενός νέου οράματος για την Κύπρο.

Ονομάστηκε, Κύπρος – το Αύριο, «το σχέδιο είναι ο οδικός χάρτης για την μετά COVID εποχή», δήλωσε ο πρόεδρος σε συνέντευξη Τύπου στο προεδρικό παλάτι. «Αφορά την αυριανή Κύπρο, τη νέα έκδοση της χώρας».

Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί μέσω 1,2 δισ. ευρώ από το Πρόγραμμα Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ, 1,8 δισ. ευρώ από το Ταμεία Πολιτικής Συνοχής και 1,4 δισ. Ευρώ από ιδιωτικές επενδύσεις ή συμπράξεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

«Είναι ένας ολοκληρωμένος οικονομικός και κοινωνικός μετασχηματισμός. Οδηγεί την οικονομία, την τεχνολογία, τη νοοτροπία και τους θεσμούς, σε μια νέα εποχή», δήλωσε ο πρόεδρος.

Μέσω του σχεδίου, η κυβέρνηση επιδιώκει να προωθήσει την Κύπρο ως χώρα με υψηλά επίπεδα ανθεκτικότητας, παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας μέσω ενός βιώσιμου μοντέλου μακροπρόθεσμης ανάπτυξης.

Μια χώρα όπου το εκπαιδευτικό σύστημα και η ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού ευθυγραμμίζονται με τις δεξιότητες που απαιτούνται στο μέλλον, τοποθετώντας την μεταξύ των πρωτοπόρων στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι στοχεύει επίσης στη δημιουργία ενός ισχυρού συστήματος υγείας, ενός κράτους πρόνοιας που θα ενισχύσει περαιτέρω το προστατευτικό δίχτυ για όσους έχουν ανάγκη.

«Ένα κράτος δικαίου, διαφάνειας και λογοδοσίας, με ισχυρούς μηχανισμούς για την εξάλειψη της διαφθοράς», πρόσθεσε.

Το πρόγραμμα θα βασίζεται σε πέντε πυλώνες που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία, τη μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας, την πορεία προς την ψηφιακή εποχή, την απασχόληση, την εκπαίδευση και τους ανθρώπινους πόρους.

Ο Πρόεδρος είπε ότι θα δοθεί έμφαση στην περαιτέρω ενίσχυση και αναβάθμιση των δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων με βάση τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την πανδημία.

Η κυβέρνηση θα προωθήσει επίσης μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που συνδέονται με το κλίμα και την ενέργεια, τις βιώσιμες μεταφορές, τους υδάτινους πόρους και τη διαχείριση του περιβάλλοντος γενικά.

«Υπάρχουν σχέδια των οποίων η εφαρμογή θα βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης και θα δημιουργήσει ένα καλύτερο περιβάλλον στο σπίτι, στη γειτονιά και γενικά στη χώρα μας», δήλωσε ο Αναστασιάδης.

Ο τρίτος πυλώνας αφορά την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της διεύρυνσης της παραγωγικής βάσης, της ενίσχυσης της έρευνας και της καινοτομίας και της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Ο τέταρτος πυλώνας, δήλωσε ο πρόεδρος, αποτελεί μέρος της ευρύτερης πολιτικής του ψηφιακού μετασχηματισμού και περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που αποσκοπούν στην αναβάθμιση της υποδομής συνδεσιμότητας και στην προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Ο πέμπτος πυλώνας επικεντρώνεται στην απασχόληση, την εκπαίδευση και τους ανθρώπινους πόρους και θα δει προσπάθειες για την αντιμετώπιση της έλλειψης ειδικευμένου εργατικού δυναμικού, την εισαγωγή ενός νέου συστήματος αξιολογήσεων εκπαιδευτικών, την επέκταση της δωρεάν υποχρεωτικής εκπαίδευσης από την ηλικία των τεσσάρων ετών, ο ψηφιακός μετασχηματισμός των σχολείων και τη δημιουργία δύο τεχνικών σχολών στη Λάρνακα και στη Λεμεσό.

Προβλέπει επίσης τον εκσυγχρονισμό του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης για τη βελτίωση των συντάξεων, την αναθεώρηση των υπηρεσιών κοινωνικής ασφάλισης, την προώθηση ευέλικτων μορφών απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας από το σπίτι, και τη δημιουργία κέντρων για παιδιά, εφήβους με διαταραχές συμπεριφοράς, άτομα με ειδικές ανάγκες και ηλικιωμένους./ibna