Β-Ε: Πολλοί πιστεύουν ότι η Β-Ε έχει ένα συστημικό σφάλμα ως προς την ύπαρξή της, λέει ο Dodik

Β-Ε: Πολλοί πιστεύουν ότι η Β-Ε έχει ένα συστημικό σφάλμα ως προς την ύπαρξή της, λέει ο Dodik

Το σερβικό μέλος και Πρόεδρος του Προεδρικού Συμβουλίου της Β-Ε Milorad Dodik δήλωσε την Παρασκευή στην Αθήνα ότι η Σερβική Δημοκρατία προσπαθεί να υπερασπιστεί το καθεστώς και την αυτονομία της, δεν προσπαθεί να αποχωρήσει, αλλά υποστηρίζει αποκλειστικά τον σεβασμό της αρχικής Ειρηνευτικής Συμφωνίας του Dayton.

Ο Dodik ανέφερε ότι υπήρχε συναίνεση για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση στη Β-Ε, αλλά απαιτείται η επίτευξη πολλών οικονομικών και πολιτικών παραμέτρων.

«Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για την ευρωπαϊκή πορεία χωρίς να μιλήσουμε για την τρέχουσα πολιτική κατάσταση στη Β-Ε. Πολλοί πιστεύουν ότι η Β-Ε έχει ένα συστημικό σφάλμα ως προς την ύπαρξή της. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις – σύμφωνα με μία από αυτές, ότι με την υπογραφή των ίδιων των συμφωνιών Dayton ξεκίνησε τη διαδικασία ολοκλήρωσης. Η δεύτερη γνώμη αφορά τη δημιουργία ενιαίας χώρας, ενώ η τρίτη αφορά την ανάγκη πλήρους διατήρησης της αυτονομίας και η τέταρτη πως η Β-Ε πρέπει να διαλυθεί ειρηνικά», δήλωσε ο Dodik στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Τόνισε ότι δεν υπήρχε καμία χώρα στον κόσμο με τον Ύπατο Εκπρόσωπο να αποφασίζει για εσωτερικά ζητήματα και ότι η διεθνής κοινότητα στη Β-Ε, μέσω του Ύπατου Εκπροσώπου, επέβαλε πολλές μεταρρυθμίσεις χωρίς αποτέλεσμα.

«Εξαιτίας όλων αυτών, η Β-Ε είναι μια πολύ πιο περίπλοκη χώρα σήμερα, και πολλοί το θεωρούν μάλιστα ως αποτυχία ή μια χώρα παγωμένης σύγκρουσης, η οποία δεν είναι σε θέση να βρει μια βασική εσωτερική συναίνεση», πρόσθεσε ο Dodik.

Είπε ότι δεν είναι σίγουρος ότι υπάρχει θέση για τη Β-Ε στην ΕΕ και ότι υπάρχουν διπλά πρότυπα εντός της Ένωσης, αναφέροντας ως παράδειγμα τη Βόρεια Μακεδονία, καθώς πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις αλλά περιμένει ακόμη ένταξη.

«Πρέπει να λύσουμε πολλά οικονομικά και πολιτικά ζητήματα, ενώ η κατάσταση έχει αλλάξει πολύ από την έναρξη των διαπραγματεύσεων, καθώς και οι συνθήκες ένταξης», δήλωσε ο Dodik.

Δήλωσε ότι στη Β-Ε, δεν επιτρέπεται να μιλήσει για οτιδήποτε άλλο εκτός από την ίδια τη Β-Ε, αν και οι οντότητες και οι συνιστώντες λαοί ήταν πρόθυμοι να συζητήσουν πολλά άλλα θέματα, οι υψηλοί εκπρόσωποι προσπαθούσαν να συγκεντρώσουν τη χώρα και να αφαιρέσουν την αυτονομία της Σερβικής Δημοκρατίας.

Ο Dodik ανέφερε επίσης την πολυπλοκότητα του πολιτικού συστήματος στη Β-Ε, υπενθυμίζοντας το γεγονός ότι η Προεδρία της Β-Ε αποτελείται από τρία μέλη, αλλά ότι οι Κροάτες χάνουν συνεχώς τον εκπρόσωπό τους, καθώς ο Željko Komšić δεν είναι εκπρόσωπος του Κροατικού έθνους στη Β-Ε./ibna