Κροατία: Οι εαρινές προβλέψεις της ΕΕ είναι ελαφρώς καλύτερες από τις προηγούμενες

Κροατία: Οι εαρινές προβλέψεις της ΕΕ είναι ελαφρώς καλύτερες από τις προηγούμενες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην τελευταία οικονομική της πρόβλεψη για την Κροατία που κυκλοφόρησε την Τετάρτη, μείωσε την πρόβλεψη αύξησης του ΑΕΠ της Κροατίας το 2021 στο 5,0% (από 5,3% σε προηγούμενες εκθέσεις), αλλά επίσης αύξησε την πρόβλεψη αύξησης του ΑΕΠ το 2022 της χώρας σε 6,1% (από 4,6%).

Σύμφωνα με τους ειδικούς της Επιτροπής, το ΑΕγχΠ της Κροατίας θα πρέπει να επεκταθεί και να ξεπεράσει το επίπεδο προ πανδημίας έως το 2022. Το 2020, το ΑΕΠ της Κροατίας μειώθηκε κατά 8%.

Ωστόσο, η έκθεση ανέφερε ότι οι τελευταίες προβλέψεις «εκτίθενται σε μεγάλους θετικούς και αρνητικούς κινδύνους».

«Οι αρνητικοί εξαρτώνται από το βαθμό στον οποίο η πανδημία του κορωνοϊού θα περιοριστεί τόσο στην Κροατία όσο και στις βασικές τουριστικές αγορές εγκαίρως κατά την θερινή περίοδο, ενώ οι αδύναμες διοικητικές ικανότητες δημιουργούν κίνδυνο για την ταχεία απορρόφηση των ευρωπαϊκών πόρων. Οι θετικοί κίνδυνοι είναι η ισχυρότερη αύξηση των εξαγωγών και η ταχύτερη ανάκαμψη στον τομέα των υπηρεσιών», ανέφερε το Πρακτορείο Hina, επικαλούμενο το δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η ανάκαμψη αναμένεται να βασιστεί κυρίως στην τουριστική βιομηχανία της Κροατίας, στις δαπάνες των νοικοκυριών και στις επενδύσεις.

Τα δημόσια οικονομικά, τα οποία επλήγησαν σοβαρά κατά την κρίση του κορωνοϊού, αναμένεται σταδιακά να ανακάμψουν το 2021 και το 2022, όταν ο λόγος δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ αναμένεται να «μειωθεί ελαφρά», δήλωσε η Επιτροπή. «Έχοντας φτάσει σε νέο υψηλό του 88,7% του ΑΕΠ το 2020, ο δείκτης χρέους θα πρέπει να συνεχίσει την πτωτική του πορεία, αν και πιο αργά από ό, τι στην περίοδο πριν από την κρίση, καθώς η κυβέρνηση συνεχίζει να συσσωρεύει ελλείμματα για να υποστηρίξει την ανάκαμψη. Το χρέος αναμένεται να μειωθεί κάτω από το 83% του ΑΕΠ έως το 2022.»

Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης αναμένεται να μειωθεί στο 4,6% το 2021, από 7,4% το 2020 και να μειωθεί περαιτέρω στο 3,2% του ΑΕΠ το 2022.

«Η αγορά εργασίας της Κροατίας αντιμετώπισε την κρίση λαμβάνοντας υπόψη τη συρρίκνωση της οικονομίας, επειδή προστατεύθηκε με επείγοντα μέτρα βοήθειας», ανέφερε η έκθεση, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβλέπει «μέτρια θετική εξέλιξη» στην αγορά εργασίας με το ποσοστό ανεργίας να μειώνεται από το προηγούμενο 7,5% έως 7,2% το 2021 και 6,6% το 2022.

Οι εξαγωγές αγαθών αναμένεται να επωφεληθούν από την έντονη ζήτηση στους βασικούς εμπορικούς εταίρους της Κροατίας και να ξεπεράσουν το επίπεδο προ πανδημίας τους ήδη από το 2021. Κατά συνέπεια, μετά την κατάρρευση του 2020, το εμπορικό ισοζύγιο αναμένεται να βελτιωθεί, αλλά παραμένει πολύ κάτω από το επίπεδο πριν από την πανδημία το 2022. Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών θα πρέπει να παραμείνει ελαφρώς αρνητικό έως το τέλος του 2022.

Ο πληθωρισμός βάσει του ΕνΔΤΚ αναμένεται να αυξηθεί ελαφρά, φθάνοντας το 1,3% το 2021 και το 2022, λόγω των τιμών της ενέργειας και των μεταποιημένων τροφίμων./ibna