Σλοβενία: Η αξία της βιομηχανικής παραγωγής αυξήθηκε κατά 3% το α’ τρίμηνο του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2020

Σλοβενία: Η αξία της βιομηχανικής παραγωγής αυξήθηκε κατά 3% το α’ τρίμηνο του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2020

Η συνολική αξία της βιομηχανικής παραγωγής, ο συνολικός κύκλος εργασιών στη βιομηχανία και η συνολική αξία των αποθεμάτων ήταν υψηλότερα το πρώτο τρίμηνο του 2021 από ό, τι την ίδια περίοδο του 2020. Η αξία της βιομηχανικής παραγωγής τον Μάρτιο του 2021 ήταν κατά 1,0% μειωμένη από ό, τι τον Φεβρουάριο του 2021, όπως ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία της Σλοβενίας με δελτίο τύπου.

Τον Μάρτιο του 2021, η συνολική αξία της βιομηχανικής παραγωγής ήταν 1,0% χαμηλότερη από τον Φεβρουάριο του 2021. Ήταν μειωμένη στα ορυχεία (κατά 3,4%) και στη μεταποίηση (κατά 1,3%) και υψηλότερη στην ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό αέριο, τον ατμό και τον κλιματισμό (κατά 2,3%).

Η αξία της βιομηχανικής παραγωγής το πρώτο τρίμηνο του 2021 ήταν 3,0% αυξημένη σε σχέση με την ίδια περίοδο 2020. Αυξήθηκε στη μεταποίηση (κατά 3,5%), ενώ στην εξόρυξη και στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού μειώθηκε (κατά 2,0% και 2,5%, αντίστοιχα).

Τον Μάρτιο του 2021, ο συνολικός κύκλος εργασιών στη βιομηχανία ήταν μειωμένος σε μηνιαίά βάση κατά 1,2%. Μειώθηκε στην ξένη αγορά (κατά 2,2%) και αυξήθηκε στην εγχώρια αγορά (κατά 0,6%). Ο κύκλος εργασιών σε μηνιαίο επίπεδο μειώθηκε στη μεταποίηση (κατά 1,3%) και αυξήθηκε στις εξορυκτικές (κατά 6,9%).

Ο συνολικός κύκλος εργασιών στη βιομηχανία κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021 ήταν 4,1% υψηλότερος από ό, τι την ίδια περίοδο του 2020. Αυξήθηκε τόσο στην εγχώρια όσο και στην ξένη αγορά. Ήταν υψηλότερος στη μεταποίηση και στην εξόρυξη (κατά 4,2% και 2,2%, αντίστοιχα). Σύμφωνα με τους κύριους βιομηχανικούς ομίλους, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε στις βιομηχανίες ενδιάμεσων αγαθών (κατά 8,9%) και στις βιομηχανίες κεφαλαιουχικών αγαθών (κατά 6,0%) και μειώθηκε στις βιομηχανίες καταναλωτικών αγαθών (κατά 3,9%).

Τον Μάρτιο του 2021, η συνολική αξία των αποθεμάτων στη βιομηχανική παραγωγή ήταν 0,7% υψηλότερη από ό, τι τον Φεβρουάριο του 2021. Ήταν υψηλότερη και στις τρεις κύριες βιομηχανικές ομάδες. Αυξήθηκε επίσης το πρώτο τρίμηνο του 2021 σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2020, κατά 0,6%./ibna