Β-Ε: Νέα προειδοποίηση της ΕΕ για προτιμησιακή μεταχείριση των εγχώριων προσφερόντων – Ζητά συμμόρφωση με τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Β-Ε: Νέα προειδοποίηση της ΕΕ για προτιμησιακή μεταχείριση των εγχώριων προσφερόντων – Ζητά συμμόρφωση με τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης (Β-Ε) συναντήθηκαν μέσω τηλεδιάσκεψης στις 22 Απριλίου 2021 για να συζητήσουν την εφαρμογή της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ) και την εναρμόνιση της νομοθεσίας της Β-Ε με το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα του εμπορίου, της βιομηχανίας, των τελωνείων και της φορολογίας.

«Στη συνάντηση, τα μέρη συζήτησαν τις εξελίξεις σε αυτούς τους τομείς και αντάλλαξαν λεπτομερή στατιστικά στοιχεία για το εμπόριο. Η Επιτροπή κάλεσε τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη να επιταχύνει έντονα τις προσπάθειες για ενίσχυση της θεσμικής και διοικητικής ικανότητας, του συντονισμού και των νομικών πλαισίων σε όλους τους συναφείς τομείς, ενώ υπενθύμισε τη σημασία εθνικών τομεακών στρατηγικών,» ανέφερε η αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Β-Ε σε δελτίο τύπου.

Στον τομέα του εμπορίου, η ΕΕ δήλωσε ότι η πανδημία του COVID-19 είχε ισχυρό αντίκτυπο στο παγκόσμιο εμπόριο. Οι εξαγωγές από τη Β-Ε στην ΕΕ κατά το 2020 μειώθηκαν κατά 7,3%, ενώ οι εισαγωγές από την ΕΕ μειώθηκαν κατά 12,2%. Η ΕΕ παραμένει ο πρώτος εμπορικός εταίρος της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, αντιπροσωπεύοντας το 65,1% του συνολικού εμπορίου. Η ΕΕ τόνισε ότι το καθεστώς αυτόνομων εμπορικών μέτρων για την εξαγωγή ορισμένων τύπων φρούτων, λαχανικών και οίνου από τα Δυτικά Βαλκάνια στην ΕΕ επεκτάθηκε για μια περίοδο 5 ετών έως το τέλος του 2025, το οποίο αποδείχθηκε πολύτιμη βοήθεια για τους εξαγωγείς της Β-Ε. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΕ υπενθύμισε στη Β-Ε τη σημασία της συμμόρφωσης με τις εμπορικές διατάξεις της ΣΣΣ, προκειμένου να συνεχίσει να αποκομίζει οφέλη από τη βελτιωμένη πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ. Η Ένωση ζήτησε την οριστικοποίηση και την έγκριση των ειδικών φόρων κατανάλωσης σύμφωνα με το κεκτημένο της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστούν οι ίδιοι όροι για τους εισαγωγείς και τους τοπικούς παραγωγούς, συμπεριλαμβανομένων των μικρών ζυθοποιείων. Η ΕΕ ενθάρρυνε επίσης τη Β-Ε να εντείνει και να ολοκληρώσει ανοικτές διμερείς διαπραγματεύσεις με σκοπό την ολοκλήρωση της προσχώρησής της στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου.

Όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, η ΕΕ αναγνώρισε τα πρώτα βήματα της Β-Ε για την ανάπτυξη μιας εθνικής στρατηγικής υποδομής ποιότητας, και αναμένει να επανεξετάσει το τελικό σχέδιο. Η ΕΕ χαιρέτισε το διορισμό μελών του Συμβουλίου Μετρολογίας.

Όσον αφορά τη φορολογία, η ΕΕ χαιρέτισε την επικύρωση της πολυμερούς σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης του ΟΟΣΑ για την αμοιβαία διοικητική βοήθεια σε φορολογικά θέματα (MAC), και ενθάρρυνε τη Β-Ε να υιοθετήσει νέο νόμο για τον ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης για να ευθυγραμμιστεί περαιτέρω με το κεκτημένο της ΕΕ. Στον τομέα των τελωνείων, η ΕΕ κάλεσε τη Β-Ε να τηρήσει το προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή της επόμενης φάσης του νέου μηχανογραφημένου συστήματος διαμετακόμισης (NCTS). Ενθάρρυνε τη Β-Ε να εφαρμόσει ηλεκτρονικές υπογραφές σε ολόκληρη τη χώρα και να διασφαλίσει τη διαλειτουργικότητα διαφορετικών ηλεκτρονικών υπογραφών σε ολόκληρη τη χώρα. Η Β-Ε κλήθηκε να εκδώσει νέο νόμο για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής αναγνώρισης και εμπιστοσύνης για ηλεκτρονικές συναλλαγές με μια ενιαία εποπτική αρχή σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με το κεκτημένο της ΕΕ.

Η ΕΕ τόνισε την ανάγκη για μια συνεκτική εθνική προσέγγιση στον σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής για τη βιομηχανία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), προκειμένου να ενισχυθεί, μεταξύ άλλων, η οικονομική ανθεκτικότητα μετά την πανδημία του COVID-19. Η ΕΕ ενθάρρυνε ιδιαίτερα την οριστικοποίηση και έγκριση στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών για την εναρμόνιση της υποστήριξης για τις ΜΜΕ και την επιχειρηματικότητα. Η ΕΕ υπενθύμισε ότι ταχύτερες και καλά συντονισμένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις είναι απαραίτητες για την επιτάχυνση της ανάκαμψης μετά την πανδημία. Συζητήθηκαν επίσης οι δραστηριότητες για την εξίσωση των κρατικών επιχειρήσεων με άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις, προκειμένου να αυξηθεί το αναπτυξιακό δυναμικό. Ζητείται ισχυρή δέσμευση και εποικοδομητική δέσμευση από όλους τους εταίρους των Δυτικών Βαλκανίων έξι (ΠΒ6), συμπεριλαμβανομένης της Β-Ε, για μια κοινή περιφερειακή αγορά, έναν καταλύτη για βαθύτερη περιφερειακή οικονομική ολοκλήρωση και ένα βήμα προς την ενιαία αγορά της ΕΕ. Στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, η ΕΕ κάλεσε τη Β-Ε να καταργήσει αμέσως την πρακτική της προτιμησιακής μεταχείρισης των εγχώριων προσφερόντων και να καθιερώσει τη συμμόρφωση με τη ΣΣΣ σε αυτόν τον τομέα. Τέλος, η ΕΕ τόνισε την ανάγκη εφαρμογής των μέτρων που προβλέπει το πρόγραμμα οικονομικής μεταρρύθμισης, καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής που βασίζονται στον οικονομικό και δημοσιονομικό διάλογο.

Την συνάντηση προήδρευσαν από κοινού η Brankica Pandurevic, Υφυπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας στο Υπουργείο Εξωτερικού Εμπορίου και Οικονομικών Σχέσεων της Β-Ε, και η Ingrid Jenezova, Μόνιμος Γραμματέας της Γενικής Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πολιτική Γειτονίας και τις Διαπραγματεύσεις για τη Διεύρυνση. /ibna