Κροατία: Μείωση 7,8% του ΑΕΠ στο πρώτο εξάμηνο του 2020

Κροατία: Μείωση 7,8% του ΑΕΠ στο πρώτο εξάμηνο του 2020

Στον απόηχο της πανδημία του κορωνοϊού και των σεισμών που έπληξαν τη χώρα, το πραγματικό ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 7,8% το πρώτο εξάμηνο του 2020 σε ετήσια βάση, αντανακλώντας τη μείωση της προσωπικής κατανάλωσης, των επενδύσεων και των εξαγωγών. Παράλληλα, οι κρατικές δαπάνες αυξήθηκαν ελαφρώς, δήλωσε την Πέμπτη ο Κυβερνήτης της Κεντρικής Τράπεζας της Κροατίας (HNB) Boris Vujčić.

Ο Vujčić ανακοίνωσε τα νέα στο Κοινοβούλιο κατά την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης της Εθνικής Τράπεζας της Κροατίας (HNB) για τη χρηματοοικονομική κατάσταση και τη σταθερότητα των τιμών και της νομισματικής πολιτικής το πρώτο εξάμηνο του 2020.

Υπενθύμισε ότι, κατά το πρώτο τρίμηνο και δεύτερο τρίμηνο του 2020, καταγράφηκε σημαντική συρρίκνωση της παγκόσμιας οικονομίας λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού και της επιβολής περιορισμών. Προσέθεσε ότι η πτώση του πραγματικού ΑΕΠ στις ανεπτυγμένες χώρες ήταν ιδιαίτερα έντονη κατά την κορύφωση του εαρινού κύματος της πανδημίας.

Η προσωπική κατανάλωση μειώθηκε κατά 6,8% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος λόγω αρνητικών τάσεων στην αγορά εργασίας, καθώς και μείωση της χρήσης υπηρεσιών που περιόρισαν τη λειτουργία τους λόγω επιδημιολογικών περιορισμών. Επιπλέον, μια μεταβαλλόμενη στάση μεταξύ των πολιτών είχε ως αποτέλεσμα να μειώσουν τις δαπάνες τους λόγω προβλημάτων που σχετίζονταν με την κοινωνική αποστασιοποίηση και την επιδείνωση της αισιοδοξίας των καταναλωτών. Αυτές οι τάσεις αντικατοπτρίζονται επίσης στο χαμηλότερο χρέος του πληθυσμού, δήλωσε ο Vujčić.

Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού επιβραδύνθηκε από 1,4% τον Δεκέμβριο του 2019 σε -0,2% τον Ιούνιο του 2020 λόγω των επιπτώσεων των μειωμένων τιμών των πετρελαιοειδών, που προέκυψαν από την πτώση της παγκόσμιας ζήτησης. Η εξάπλωση της πανδημίας οδήγησε σε μείωση της πληθωριστικής πίεσης συνολικά, ιδίως στις υπηρεσίες που σχετίζονται με τον τουρισμό λόγω της σημαντικής μείωσης του αριθμού των επιβατών και των καταναλωτικών αγαθών διαρκείας λόγω της μείωσης των επενδύσεων. Ο βασικός πληθωρισμός επιβραδύνθηκε ελαφρώς από 1,2% τον Δεκέμβριο του 2019 σε 1,1% τον Ιούνιο του 2020, κυρίως ως αποτέλεσμα της μείωσης των ετήσιων τιμών για τρόφιμα και υπηρεσίες εστίασης και διαμονής.

Η συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας λόγω της πανδημίας είχε ως αποτέλεσμα την πτώση των εισαγωγών αγαθών με πολύ μεγαλύτερο ρυθμό από τις εξαγωγές, με το έλλειμμα των τρεχουσών συναλλαγών και των κεφαλαιακών λογαριασμών να συρρικνώνεται το πρώτο εξάμηνο του 2020 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019. Από την άλλη, οι τρέχουσες συναλλαγές και οι κεφαλαιακοί λογαριασμοί επηρεάστηκαν αρνητικά από τη σημαντική μείωση της καθαρής εξαγωγής υπηρεσιών, κυρίως λόγω της κατάστασης στον τουρισμό.

Η HNB προσάρμοσε αμέσως τις νομισματικές της πολιτικές, χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέτρα με στόχο τη διατήρηση της σταθερότητας στη συναλλαγματική ισοτιμία και ευνοϊκών συνθηκών για τη χρηματοδότηση πολιτών, του εταιρικού τομέα και του κράτους, δήλωσε ο Vujčić. Η HNB πούλησε συνολικά 2,7 δισ. Ευρώ σε τράπεζες, μετά τα οποία σταθεροποιήθηκε η συναλλαγματική ισοτιμία kuna, προσέθεσε.

Λόγω των παραπάνω και άλλων μέτρων, η ρευστότητα kuna έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ και ο δημόσιος και ιδιωτικός τομέας μπόρεσαν να συνεχίσουν να λαμβάνουν δάνεια με εγχώριες τράπεζες ουσιαστικά υπό τους ίδιους όρους όπως πριν από την κρίση. Ωστόσο, η αναιμική οικονομική δραστηριότητα και η ζήτηση για δάνεια οδήγησαν σε αυστηρότερους όρους για την έγκριση δανείων, με αποτέλεσμα την επιβράδυνση του καταναλωτικού δανεισμού.

Το δημοσιονομικό έλλειμμα ύψους 13,2 δισεκατομμυρίων HRK το πρώτο εξάμηνο του 2020 αντικατοπτρίζει τον αρνητικό αντίκτυπο της κρίσης που προκλήθηκε από την πανδημία στην οικονομία και στα έσοδα του προϋπολογισμού. Προσωρινά μέτρα που αποσκοπούν στον μετριασμό των συνεπειών της πανδημίας, όπως η απαλλαγή από φορολογικές υποχρεώσεις και μέτρα στήριξης για τη διατήρηση θέσεων εργασίας, συνέβαλαν επίσης στη μείωση των εσόδων. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές το δεύτερο τρίμηνο, όταν το έλλειμμα ανήλθε σε σχεδόν 10 δισεκατομμύρια HRK, σημειώνει η HNB στην έκθεσή του. /ibna