Σερβία: Η κυβέρνηση ενέκρινε σχέδιο νόμου για την ισότητα των φύλων

Σερβία: Η κυβέρνηση ενέκρινε σχέδιο νόμου για την ισότητα των φύλων

Στη σύνοδο της Πέμπτης, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Σερβίας ενέκρινε το σχέδιο νόμου για την ισότητα των φύλων, ο οποίος βελτιώνει το θεσμικό πλαίσιο και δημιουργεί προϋποθέσεις για την εφαρμογή της πολιτικής ίσων ευκαιριών για γυναίκες και άνδρες.

Η νέα νομική λύση καθορίζει τις υποχρεώσεις των δημόσιων αρχών, των εργοδοτών και άλλων φυσικών και νομικών προσώπων σε σχέση με την ισότητα των φύλων. Επίσης, προβλέπονται μέτρα για την καταστολή των διακρίσεων λόγω φύλου και την πραγματοποίηση και προώθηση της ισότητας των φύλων, το οποίο είναι ένα από τα βασικά διεθνή πρότυπα για τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Σερβίας.

Ο μελλοντικός νόμος θα ρυθμίζει την ισότητα των φύλων στους τομείς της εργασίας, της απασχόλησης και της αυτοαπασχόλησης, της κοινωνικής ασφάλισης και της προστασίας της υγείας, της εκπαίδευσης, του αθλητισμού, της πολιτικής δραστηριότητας και των δημοσίων υποθέσεων, της τεκνοποίησης και των σεξουαλικών δικαιωμάτων, της πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες, καθώς και μέτρα για την καταπολέμηση και την πρόληψη κάθε μορφής βίας με βάση το φύλο, της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας.

Η σύνοδος ενέκρινε επίσης το νομοσχέδιο για τις τροποποιήσεις του νόμου για την απαγόρευση των διακρίσεων, ο οποίος συμβάλλει στην πρόληψη των διακρίσεων βάσει οποιωνδήποτε προσωπικών χαρακτηριστικών.

Στις διακρίσεις στον τομέα της εργασίας θα επιβληθούν αυστηρότερες κυρώσεις, γεγονός που θα απαιτήσει από τους εργοδότες να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στη μεταχείριση των εργαζομένων τους, καθώς και στην τήρηση των κανόνων κατά των διακρίσεων που προβλέπονται από τους νόμους στον τομέα της εργασίας και της απασχόλησης, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η εφαρμογή του νόμου θα βασίζεται στην ισότιμη ένταξη των γυναικών, των ατόμων με αναπηρία, των μελών των μειονοτήτων, των ηλικιωμένων και άλλων ευάλωτων ομάδων στις σύγχρονες κοινωνικές ροές, οι οποίες θα έχουν θετική επίδραση στο οικονομικό σύστημα και την πολιτική του πληθυσμού του κράτους.

Τα μέλη της κυβέρνησης υιοθέτησαν τη στρατηγική για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας που βασίζεται στο φύλο κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας 2021-2025, ως μία από τις προτεραιότητες στο έργο της κυβέρνησης της Σερβίας.

Ο κύριος στόχος της στρατηγικής είναι η παροχή αποτελεσματικής πρόληψης και προστασίας από κάθε μορφή βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών και της ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και η ανάπτυξη ενός συστήματος υπηρεσιών υποστήριξης για τα θύματα της βίας.

Προβλέπονται επίσης τρόποι επίτευξης αυτών των στόχων: ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης μέσω όλων των συστημάτων (εκπαίδευση, υγεία, κοινωνική προστασία κ.λπ.), υιοθέτηση προτύπων για προγράμματα υπηρεσιών για τους δράστες βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, καθιέρωση και βελτίωση των γενικών και εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης. (τηλέφωνα SOS, καταφύγια, δωρεάν νομική βοήθεια, κ.λπ.) για γυναίκες θύματα βίας σε ολόκληρη την επικράτεια της Σερβίας./ibna