Μαυροβούνιο: «Όχι» της Κυβέρνησης σε μικρές υδροηλεκτρικές μονάδες

Μαυροβούνιο: «Όχι» της Κυβέρνησης σε μικρές υδροηλεκτρικές μονάδες

Το Υπουργείο Κεφαλαιακών Επενδύσεων του Μαυροβουνίου ανακοίνωσε ότι θα εφαρμόσει την πολιτική αυτής της Κυβέρνησης με συνέπεια, γεγονός που σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν νέες παραχωρήσεις για μικρές υδροηλεκτρικές μονάδες (SHPP), ενώ όλες οι συμβάσεις για τις οποίες πληρούνται οι όροι θα τερματιστούν.

Το υπουργείο ανακοίνωσε ότι η μέχρι τώρα προσέγγιση απέναντι στους πλέον πολύτιμους εγχώριους πόρους χαρακτηρίζεται από σημαντική επιπολαιότητα, και γι’ αυτό η κυβέρνηση, ως αρμόδιος για τη λήψη αποφάσεων, δεν θα συνεχίσει μια τέτοια πρακτική.

«Η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε ως κοινωνία μετά την αμφισβητούμενη ανάθεση παραχωρήσεων για την κατασκευή μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών, με κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες, θα έχει μεγάλο αρνητικό αντίκτυπο σε ολόκληρη την κοινωνία μας,» σημειώνει η δήλωση.

Εκπρόσωποι του Υπουργείου δήλωσαν ότι, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της ανάπτυξης του ενεργειακού τομέα μέσω της κατασκευής SHPP, καθίσταται σαφές ότι η ιδέα δεν αποσκοπούσε στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ανάπτυξης των τοπικών κοινοτήτων, αλλά στη δημιουργία επιπλέον κερδών για τους προύχοντες, αγνοώντας εντελώς την ανάγκη διατήρησης της φύσης και του υγιούς περιβάλλοντος.

«Το γεγονός είναι ότι αυτή η κυβέρνηση κληρονόμησε τις συναφθείσες συμβάσεις που επέτρεψαν την κατασκευή μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών. Δεν θέλουμε να λάβουμε συγκεκριμένες αποφάσεις για έργα που ήδη υλοποιούνται βιαστικά χωρίς να λάβουμε υπόψη ολόκληρο το φάσμα των επιπτώσεων, προκειμένου να μειώσουμε τις αρνητικές ελάχιστες συνέπειες,» εξήγησε το Υπουργείο.

Δηλώνουν ότι δεν θέλουν να αγνοήσουν τον κίνδυνο μεγάλων χρηματοοικονομικών δαπανών που θα προκαλούσε η λύση της σύμβασης χωρίς σαφή νομική συλλογιστική και οι οποίες θα επιβαρύνουν όλους, και γι’ αυτό υποστηρίζουν ότι πρώτα εξετάζουν προσεκτικά και μετρούν όλες τις πιθανές συνέπειες πριν τη λήψη αποφάσεων σχετικά με αυτό το ζήτημα.

«Το τελευταίο πράγμα που θέλουμε να πούμε είναι ότι εάν δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τη λύση της σύμβασης, βάσει σαφών αποδεικτικών στοιχείων, αυτή η κυβέρνηση δεν θα διστάσει να τις χρησιμοποιήσει και να καταγγείλει τις συμβάσεις,» καταλήγει η δήλωση. /ibna